Hyfsat ledarskap…

Jag drar mig till minnes när jag var på resande fot och besökte olika kontor i Europa att medarbetarna ofta störde sig på när högre chefer seglade in på kontoren utan att varken titta åt höger eller vänster. När jag konfronterade dessa chefer (gällde definitivt inte alla utan ett fåtal chefer) med frågan vart deras hyfs tagit vägen såg de ut som frågetecken. De hade ingen aning om att ett enkelt ”hej” hade en sådan påverkan på medarbetarna. Det här fann jag lite konstigt, för enligt mig hör det till en ”god” sed att titta på människor och hälsa artigt.

Beordra eller be

Kan det vara så att en viss kategori chefer tycks tappa ”god” uppfostran och tror sig kunna dölja det bakom sin titel? Det diskuteras mycket om att skaffa en god atmosfär på kontoret och hur det påverkar vår psykiska arbetsmiljö. Hur påverkas det humana kapitalet när deras chefer seglar igenom kontoret med näsan i vädret. När denna kategori av chefer beordrar istället för att be, ignorerar istället för att uppskatta. Förändrar och informerar istället för att kommunicera och skapa delaktighet. Uppnår man med detta beteende en hög nivå utav motivation och driv för få prestation på högsta nivå. Ger det där lilla extra så att medarbetarna levererar lite mer än förväntat?

Den auktoritära chefen

Är inte tiden inne för oss att inse att människan inte är förbrukningsvara; när en person är utsliten så slänger vi in en ny… Jag tycker att vi ska lära oss utav våra högutbildade maskintekniker gällande omvårdnad av resurser. Dessa högutbildade tekniker servar, putsar, gör rent samt säkerställer att det ej inte körs mer än vad angivelser rekommenderar, så att maskinparken ska hålla länge med en hög kapacitet. Om vi nu leker med tanken att vi överför denna approach till vårt humana kapital, fungerar det då med det gammalmodiga auktoritära chefskapet? Skapar det ett hållbart, produktivt medarbetarskap? Året är 2016 och jag hör fortfarande exempel på den auktoritära chefen som tillsätts och talar om vart skåpet ska stå. Hur skulle det vara om vi med god ton, artighet, hyfs, hänsyn och tacksamhet servar vår personal med samma grad av kunskap i ämnet som teknikern har för sin maskin. Skulle det vara lönsamt?

Behöver du tala om att DU är chefen, så är du inte ledaren

En trygg ledare behöver inte hävda sig själv. Den ledaren är ledare i sitt agerande såväl i sin person. Denne är en ledare man vill följa och leverera det där lilla extra till. Det är viktigt att vara en ledare som ger utrymme till att skapa tillit och förtroende för att få en öppenhet i sin organisation. Att vi jobbar med att skapa ett gott uppförande där vi beter oss med hyfs gentemot oss själva såväl gentemot våra kollegor. Det kommer att generera en hög arbetsmoral och en god arbetsplats.