Avgörande vändning…

Det var en söndagskväll i november, året var 2008. Jag packade min resväska för min avfärd mot Schweiz, ställer klockan på 04.00 och går och lägger mig. Vid två på natten så vaknar jag av att hela taket snurrar i en rasande fart och jag är tvungen att sätta ner fötterna i golvet, tyvärr hjälpte det inte. För det här var natten som jag fick starta resan tillbaka från utmattning till välmående. Det var dags för mig att inse, förstå och acceptera att vad som tog mig HIT, patogenas/ohälsa, inte skulle ta mig DIT jag ville vara, salutogenes/ hälsa.

Känna meningsfullhet

Var det endast arbete som var orsaken till min utmattning? Mitt svar blir nej, svaret är att jag inte hade alla verktyg för att säkerställa mitt välmående. Mina dåvarande och mycket kompetenta ledare hade inte heller verktygen att säkerställa att jag var en hållbar och välmående resurs. Några utav dem försökte bromsa min framfart men jag var en envis vinnarskalle som vägrade att ge upp, än värre misslyckas. En ledare behöver ha kompetensen, se sammanhanget samt att känna meningsfullhet för att utveckla och leda sig själv. Detta för att ha förståelsen för vad det krävs att leda andra. Att leda människor kräver ett tillit och förtroende kapital, ska vi få följare så behöver vi påvisa att vi är pålitliga att följa, enligt uttrycket ”walk the talk”.

Salutogent ledarskap, teorin om ”Kasam”

Aaron Antonovsky är känd för sin teori ”kasam” som innebär känslan av sammanhang. Detta delas in i tre områden; Begriplighet – Hanterbarhet – Meningsfullhet. Det gäller att vi skapar medvetenhet om hur vi som ledare skapar begriplighet för uppdraget och säkerställer att resursen känner att de har rätt förutsättningar att hantera uppdraget. Kan du som ledare uppmärksamma och synliggöra dessa tre områden så skapar DU möjligheten till en positiv påverkan på människans upplevelse. Detta skapar i sin tur arbetsglädje, välbefinnande och motivation som genererar meningsfyllt – Salutogent ledarskap. Några tankar för er att reflektera över är hur ni uppnår bättre resultat både inom mjuka och hårda värden, t ex arbetsmiljö och ”siffran på sista raden”, genom att utveckla era ledare inom denna fråga.

Ledarskap till nya höjder

För mig att finna vägen tillbaka till välmående var otroligt tufft, krävde utforskning samt utveckling utav många ”pusselbitar”. Resan var komplex men om vi inte startar hur ska vi då ta oss till målet. Inget ont som inte har något gott med sig, med denna erfarenhet har jag lyft med ledarskap till nya höjder. Idag har jag ett stort fokus på mitt individuella ledarskap, detta för att säkerställa min hållbarhet. Låter enkelt men ack så svårt…