NLC GDPR
Vi på Nordic Leadership Centre samlar in dina personuppgifter när du besöker hemsidan eller läser våra nyhetsbrev.

Dina personuppgifter används främst för att kunna skapa innehåll som känns värdefullt och relevant för dig som användare. Utöver det använder vi dina personuppgifter för att kunna komma i kontakt med potentiella kunder och anpassa vår marknadsföring efter.

Hemsidan
På NLCs hemsida använder vi Google Analytics som samlar besöksdata och berättar om besökarnas beteende på vår hemsida: t.ex, vilka sidor som används mest, hur mycket tid besökarna spenderar på respektive sidor samt varifrån besökarna kommer. Alla uppgifter är dock helt anonyma för oss och vi vet inte vilka personer som besöker vår hemsida. Google Analytics är främst ett verktyg som vi använder för att få insikt om generella tendenser kring användarbeteende på vår hemsida. Det finns ingen personkoppling i dessa uppgifter.

Nyhetsbrevet
Alla nyhetsbrevsanvändare är identifierade med namn- och efternamn samt e-postadress. Vid utskick av varje nyhetsbrev samlar vi in information om vem som öppnar nyhetsbrevet samt vem som klickar på länkar som eventuellt finns i nyhetsbrevet. Vi kan dessutom se hur många gånger en viss person besöker nyhetsbrevet.

Du har rätt till din data
Kom ihåg att du har rätt till att få tillgång till all data som vi samlar in om dig. Du har dessutom rätt att be om att ta bort eller ändra både din data och dina personuppgifter helt efter dina egna önskemål. Kontakta oss på info@nordicleader.se om du behöver hjälp.

GDPR-ansvarig Therese