Låt inte ditt kontrollbehov styra din organisation

Jag har haft förmånen av att bli omgiven av mycket kompetenta människor i mitt yrkesliv som har varit goda förebilder, inspirerat, coachat och väglett mig till att bli passionerad i ämnet organisation & ledarskap. När jag var nytillträdd i en ledarposition så kallade en senior projektmanager in mig på sitt kontor och började berätta en historia som blev ett mantra för mig i mitt ledarskap. Jag blev inspirerad av att släppa mitt ”kontrollbehov” och låta mitt team prova sina idéer även om jag inte hade full koll på vägen mot målet. Tänk vilken kraft det finns i tio innovativa, motiverade medarbetare till skillnad mot en enskild.

Historien om Anders

På ett företag så bestämdes det att en arbetsuppgift skulle insättas som skulle ha som uppdrag att godkänna eller avslå idéer som var till nytta för företagets utveckling. Rollen tillträddes av Anders, en man med en gedigen erfarenhet i ämnet. Tiden gick och efter en period vad det dags för första utvärderingen utav tjänsten, Anders visade statistik på hur många idéer han godkänt och hur många han avslagit. Problemet enligt ledningsgruppen var att det var inga idéer som avslagits, Anders hade godkänt samtliga av idéerna som kommit till hans kännedom. När ledningen konfronterade Anders i frågan så svarade Anders ”Jag har valt att godkänna alla idéer, bra som dåliga, med anledning att det procentuella utslaget av de sämre idéerna är så lågt och risken att vi förkastar en dålig idé, som blir företagets bästa idé är för stor”.

Att lära sig cykla

För mig var det viktigt att min ledare hade tillit och förtroende till mitt ledarskap för att jag skulle våga låta mina medarbetare prova sina vingar av egen maskin, med risken att vi gjorde några misslyckanden. Hur lär vi barnen att cykla? Jo, vi sätter barnet på cykeln med hjälm, stödhjul och springer själva bredvid, ramlar de omkull så blåser vi på knäna och sätter dem på cykeln igen. Till slut åker stödhjulen bort och vi står kvar och med njutning kikar på medans kotten, med självförtroende, cyklar vidare. Jag har en känsla av vissa ser ner på människor som misslyckats, när jag föreläser så nämner jag att jag byggt min karriär på att misslyckats och att jag har haft modiga och kompetenta ledare som vågat låta mig prova och misslyckats, lyft upp mig, coachat mig och låtit mig ”cykla” vidare. Gör det ont att misslyckas? Ja det kan det göra, väldigt ont till och med, men det är bra för då är vi väldigt motiverade att lära av motgången och på så sätt utvecklas.

Att våga misslyckas – en konkurrensfördel

För att lyckas måste du ha modet att våga misslyckas, detta för att när du har förnuftet att lära av motgångar så ökar du chanserna att lyckas. Motsatsen till att lyckas är ju att bli utkonkurrerad så ut och träna på att misslyckas och bli avvisad så blir du och din organisation snart ett proffs på det. För att resurser med entreprenörs anda ska uppnå högsta potential så krävs det ett utvecklat ledarskap som har modet att styra kreativa och egensinniga medarbetare. För att nå framgång så krävs många fler misslyckande än framgångar, de är nödvändiga lärdomar för att driva individer och organisationer framåt.