Hemligheten är förståelse

Ni äger inte människan, ni betalar människan för 8 timmar per dag och ni behöver arbeta med den fria viljan då människan äger och designar sitt eget liv.

Detta hörde jag mig själv säga under ett tillfälle i mitt konsultliv och tankarna började surra över vad jag just hade sagt. Vad jag kom fram till var att ämnet är komplext och att det kräver medvetenhet och utveckling för att få ihop vad jag sa ovan. Samtidigt ska människan/medarbetaren inse sitt ansvar i att leverera exakt vad företaget behöver få levererat just i den minuten, timmen, dagen, veckan eller året. Det är anledningen till varför vi som människor har en anställning, eftersom vi som medarbetare ska leverera vad företaget behöver att vi levererar.

Ta metaforen att NLC köper en grävare till bolaget. NLC har absolut ingen användning av en grävare i bolaget då vi arbetar med företag, organisation och ledarskapsutveckling, vilket innebär att företaget får en onödig kostnad som inte genererar någon intäkt. Det är samma sak med människor/medarbetare som ej levererar vad företaget behöver ha. Det blir en onödig kostnad för bolaget som inte genererar någon intäkt, ”waste” på LEAN språk.

Följ med nedåt när jag spånar på hur vi får 1+1 att bli 2.

Människan som resurs

Vad jag menar med att människan äger och designar sitt eget liv är att vi som företagare/chefer ej har rätten att manipulera alternativt dupera människor dit vi vill att de ska gå. Med ett moget samt utvecklat ledarskap behöver vi motivera och respektera människan på ett sätt så den vill, med eget driv och kraft, komma dit vi anser är bäst för dem och för företaget. Det är detta som gör att jag anser att utöva ledarskap är en konst, det gör ledarskap så spännande.

Varje människa är unik och kräver sin egen handbok för att vi ska förstå vad som driver, utvecklar och motiverar dem. Vi kan med ”onda” metoder dupera människor dit vi vill men då kan jag garantera en dålig arbetsmiljö och att människor med hög utvecklad personlighet lämnar bolaget, vilket genererar att bolaget bara får ”skräpet kvar”. 

Hemligheten är att människan ska gå hem efter en arbetsdag, må bra tillsammans med de som de älskar och göra det som får dem att ladda batterierna så de kommer i balans till arbetet nästa dag. Det i sin tur kräver att människan mår bra i det den gör om dagarna och att hen har medvetenhet om vad som får den att må bra på sin fritid.

Jag anser att det är en utmaning i dagens samhälle på grund av att människan har tappat bort sin naturlighet. Grunden för naturlighet ligger i god sömn, bra näringsrik kost i regelbundna måltider, daglig motion/rörelse av kropp, återhämtning i natur samt med goda och nära relationer, allt detta i medveten närvaro, då ger vi oss själva förutsättningar att vara i balans.

Mjuka faktorer leder till att hårda faktorer genererar lönsamhet.

Anledning att ha anställda

Företag anställer människor för att utföra uppgifter som leder bolaget till lönsamhet. Det är anledningen till att investera i människor eller några resurser för att vara övertydlig. Har vi ingen lönsamhet i bolaget kan vi inte betala ut löner. Det borde ligga i alla medarbetares intresse att företaget går med vinst.

Pengar styr bolaget för det är med pengar vi betalar våra kostnader och en stor kostnad för företaget är att betala ut löner. Jag blir så uppgiven på oförståndet i ämnet att företagare och dess chef/ledare är ”elaka” som säger upp människor eller ej anställer en viss människa. Det är inget personligt mot dessa människor (det finns undantag med dysfunktionella situationer men dessa skriver jag ej om idag), det är utifrån företagarens/chefens befattningsbeskrivning att ta de faktiska besluten som är bäst för företagets välmående.

Hemligheten är förståelse

För att få ihop dessa två komponenter så krävs det förståelse, acceptans och respekt från alla håll. Människan behöver förståelse för vad som gäller i företaget, acceptera vad som gäller och respektera vad som gäller. Företaget behöver förståelse, acceptans och respekt för människan/medarbetaren. Man kan välja att gå åt varsitt håll om man vill olika saker, min poäng igen är den fria viljan. Det är det bästa för både människan/medarbetaren och företaget att gå åt skilda håll när ömsesidig avsaknaden av förståelse, acceptans och respekt ej finns.

När tycke uppstår infinner sig magin i lagspelet mellan företaget och människan/medarbetaren. Här läggs grunden till god arbetsmiljö som är grogrund för en god lönsamhet. Nöjda medarbetare är företagets bästa ambassadörer till företagets kunder och det är ju våra kunder som skapar intäkterna.