Berövad på självtilliten!

Photo by Urban Vintage on Unsplash

Jag är ju skräckslagen för tillit! Utbrast jag till min käraste! 
Tankarna virvlade därefter i en karusells hastighet och minnesfragment kastades om varandra. Plötsligt landade alla fragment i ett perfekt pussel och jag blev klarsynt. Jag hade blivit berövad min självtillit av människor som ansåg att just de hade bättre koll på mitt 
körkort än vad jag själv hade. 

Konsekvensen av att jag har visat tillit till dessa människor blev att det inte alla gånger slutade väl för mig, vilket skapade tillitskräck hos mig själv. Ni ska då veta att jag har varit väldigt rebellisk och fajtats, med näbbar och klor, för mina rättigheter gällande mitt körkort. Detta genom att lämna vederbörande personer eller anställningar osv, när brist på lyhördhet och respekt, ej infunnits. 

Vägen till naturligt ledarskap 

Den hemliga vägen till det naturliga ledarskapet är genom din egen personliga utveckling. Som jag nämnt förut fick jag själv lära mig det genom dumheten att välja den tuffa vägen, rakt igenom ”Berlinmuren”.  

Jag har själv arbetat med min personliga utveckling under hela mitt vuxna liv, i olika former. Sedan jag hade min ”date” med den välkända muren, med motto att ”dissa” pillerburken som väg tillbaka, har jag skapat personlig utveckling som en del av min vardag. Det formade sig till ett av NLCs mest populära program, ”Individuellt Ledarskap 1.0 och 2.0”.  

Kortfattat handlar IL programmet om att träna på att bli medveten, samt lära känna och styra sin balanserade hjärna. Därefter våga bli vän med sin magkänslan / intuitionen eller som jag benämner det, hitta till sin självtillit.   

Under mina senaste år har mitt fokus inom personlig utveckling varit att träna på att leva endast efter självtilliten (magkänsla / intuitionen). Det är en spännande och stundtals skräckinjagande resa, likt Indiana Jones filmerna. Den stora hemligheten är att när jag lever och följer självtilliten, oavsett konsekvens, så mår jag bra till skillnad från när jag inte väljer att följa den, för då är varken mitt sinne eller min kropp i harmoni. 

När jag är i mitt naturliga jag så är alla runt omkring mig i harmoni, då landar livet i ”flow“. Ett bra tips är att titta på dina husdjur eller dina barn, är du i harmoni så är de i harmoni och är du däremot i obalans så är de i obalans. Samma sak med medarbetarna när du som ledare är i harmoni kontra obalans.  

Naturligt ledarskap leder till en välmående organisation 

Harmonin som skapas av det naturliga ledarskapet är vägen till en välmående och hållbar organisation, för den skapar tillit och trygghet som genererar ”flow”. En välmående organisation är en produktiv organisation som genererar en högre siffra på sista raden, därför är det av värde att utveckla företagets ledarskap till att finna det naturliga ledarskapet. 

I NLC pratar vi om träning, upprepning och påminnelse inom samtliga av de program som NLC levererar. Detta för att vi anser att många lever i en vanföreställning att vi alla ska vara perfekta. Jag anser att just den perfektionistinställningen skapar en diktaturkultur och inte en demokratikultur. Detta medför att våra hjärnor blir skrämda av att vi blir negativt korrigerade, till skillnad mot sportens värld där vi jobbar med belöningssystemet, genom träning, upprepning och påminnelser för att nå utvecklingsmålen med en positiv anda.  

Demokrati är något som vi svenskar så stolt spatserar med att säga att vi efterlever. Det är dock när vi på riktigt har modet att låta oss själva och andra vara i sin självtillit som vi skapar dynamik i den svär vi lever i. 

Dynamiska företag håller stagnation borta.