Ut med det ”onda” och in med det goda

– Istället för att du fokuserar och lägger all din energi på de medarbetare som skapar en dålig atmosfär, ska du lägga hela din energi och fokus på att ”vattna” de medarbetare som deltar och skapar god atmosfär.

Detta sa jag till en ledare för några år sedan och ledaren funderade en lång stund på det jag sagt.

–  Jag får utveckla mig vidare, fortsatte jag. Genom att du får de som skapar god atmosfär att blomma ut till sitt fulla potentiella jag så kommer det medföra att de drar med sig medarbetare från gruppen som skapar dålig atmosfär. Till slut är det bara ett fåtal kvar i den gruppen som skapar dålig atmosfär, de kommer att bli tvingade att välja mellan att följa med den stora massan av godhet, alternativt kommer de välja att söka sig vidare till andra uppdrag, där de kan fortsätta sprida dålig atmosfär.

Det är ingen förlust för ettbolag att mista dessa medarbetare då de medför stora kostnader, som är dolda ide mjuka värdena genom att de bidrar till att arbetsmiljön blir dålig och attderas kollegor ej far väl. De är inte heller bra för bolaget, då varjemedarbetare är företagets bäste marknadsförare.

Det blir en ”winwin”-situation och du som ledare har givit alla förutsättningar till medarbetarens egna val att samarbeta alternativt motarbeta.

LEAN & Kaizen

Som jag skrivit tidigare så bultar mitt hjärta för LEAN-metodiken. Det finns en bok som jag varmt rekommenderar, ”The Toyota Way”. Kai-Zen kan översättas till Förbättring, begreppet sägs vara myntat av Taiichi Ohno, fadern till Toyota produktionssystem. Kai är ”change” och Zen är ”good” betydelsen är ”förbättra till det bättre”.

Kopplar vi förändringar till vår hjärna så jublar inte hjärnan åt att göra saker annorlunda utan den skriker högt i motstånd. Detta gör att förändringsarbete i organisationer kräver kontinuerlig träning och tålamod av chef/ledarskapet, detta för att leda medarbetarskapet till insikt.

Nu gissar jag att det är många läsare som säger: – ”Det där provade vi på vårt bolag och det fungerade inte alls.” Då ska jag vara tuff och säga: Då gjordes inte LEAN-implementeringen på korrekt sätt för metoden fungerar uppenbarligen eftersom Toyota fortfarande lever. Problematiken är att det är komplext att införa nya metoder och det kräver kunskap om människan eftersom det är människan som ska förändras och göra något nytt. Människan kräver kunskap, som med träning, påminnelser och upprepning omvandlas till kompetens. LEAN-metoden behöver även anpassas till företaget och dess kultur för att fungera. Det är helt omöjligt att trycka in en metod i ett företag utan att anpassa metoden.

Tips på vägen…

När jag arbetar med företag och dess medarbetare så möter jag ofta motstånd. Nedan följer två exempel:

1. ”Det där har vi provat förut, det fungerar inte.”
Mitt svar är; Då har vi inte hittat rätt sätt att göra det på. Utvärdera, lär av misstaget, skruva åt höger eller vänster och prova igen. Den metoden heter ”Plan, Do, Check, Act”.

  • Ge upp är bara fegisar som gör. Välj ert mindset.

2. ”Jag kan det där *suck*”.
Mitt svar är; Det väsentliga är inte vad du kan utan vad du gör och jag ser inte ett positivt resultat av ditt görande så det är bara att träna vidare, utvärdera, skruva åt höger eller vänster och prova igen.

  • Dåliga ursäkter är för förlorare. Välj ert mindset.

Vi på NLC arbetar med en affärscoach från Connect för att vi själva ska leva som vi lär. Affärscoachen pratade om NLC  och andra som “förändrar” och att vi får mycket ”mentalt stryk” och det är jag beredd att hålla med om. Därför är det av största vikt att vi som arbetar som förändringsledare tar hand om oss själva och kontinuerligt tränar mental och fysisk träning, omger oss med utvecklade människor som förstår, att förändring ej är av ondo utan leder till något gott. Dessa positiva påhejare, lyfter upp oss förändrare när vi fått mycket ”mentalt stryk” och då kan vi gå en ny kärleksfull rond nästkommande dag. Allt för att göra företaget, samhället och världen till ett litet bättre ställe att vistas på.

Min tacksamhet går idag till mina positiva påhejare som ger mig kraft att fortsätta att utveckla mig själv och NLC. Att kontinuerligt gå från kan till gör.