Egenskaper indelat i färg, skrämmande?

Inför mitt första uppdrag som ledare så kan jag intyga att det behövdes en hel del träning. Vi var tre nyckelspelare som skulle driva ett ganska omfattande förändringsarbete. En av mina medarbetare och jag fungerande milt sagt mindre väl tillsammans. Den tredje lagkamraten behövde medla för att det över huvud taget skulle fungera.

Jag blev skickad på en ledarskapsutbildning där vi fick lära oss om profilanalyser. Jag insåg att den medarbetare som jag fungerade mindre väl med var min viktigaste lagkamrat då den var motsatt profil till min. Jag åkte hem med en vit flagga i handen och bad snällt om ett möte där jag förklarade varför vi hade sådana utmaningar med varandra. Min profil är mer extrovert med en rak och tydlig kommunikationsstil samt att mål och resultat är en stor motivator. Min lagkamrat hade istället en profil som var mer introvert med en lugn och balanserad kommunikationsstil. Skulle han över huvud taget röra sig i riktning framåt så skulle vi först ha full koll på fakta som bevisade att vi skulle köra rätt och inte göra några misstag.

Vi kom överens om att jag skulle göra det jag var bäst på att driva saker framåt och att han skulle göra vad han var bäst på, ta reda på nödvändiga fakta för att vi skulle minska misstagen. Vi blev bästisar och arbetade tillsammans i många år efter det, jag kan garantera att vi båda blev bättre tillsammans.

Extended DISC

När jag föreläser och utbildar i verktyget Extended DISC så blir det alltid olika reaktioner. En del tycker det är toppen och andra är mer skeptiska. Det finns en uppsjö av profilanalysverktyg och enligt min uppfattning är alla givande. Jag blir uttråkad utav de personer som ska tävla om vilket verktyg som är bäst. Jag brukar säga att det är ett verktyg, för chef/ledare men även för medarbetare, som ska underlätta kommunikationen i organisationen. Det är även ett verktyg som hjälper till att medvetenhetsgöra vad olika personligheter blir motiverade av att göra på sitt arbete. I båda fallen är det otroligt kostnadseffektivt att träna oss i att bli bättre. Outvecklad kommunikation är tidskrävande och skapar inte det bästa samspelet i organisationer – tid är pengar. Om vi utför arbete som inte motiverar oss så resulterar det i än lägre produktivitet och då kan vi behöva fler resurser till samma mängd arbete, det innebär en högre kostnad för verksamheten.

Indelning i box

Sedan boken ”Omgiven av idioter” utgavs så har kritiken ökat emot profilanalyser. Alla utövare av profilanalyser har sin ideologi över verktygen. Min åsikt är att det inte är värre än att människors egenskaper är indelade i färger, rött, gult, grönt och blått. Verktygen hjälper oss att träna på vår självinsikt, självacceptans och självmedvetenhet. Det i sin tur ökar möjligheten att på ett kärleksfullt sätt tillmötesgå, bemöta, samspela, leda eller fungera med övriga profiler på bästa sätt. Alla människor har egenskaper i alla färger men i olika grad samt att varje människa är unik, därför är det onödigt att känna sig indelad i en box. Jag anser att det inte räcker med att läsa en bok eller delta i en föreläsning för att kunna profilera sin omgivning, utan det kräver träning med certifierade tränare samt en vilja och motivation att träna sig själv att fungera i samspel med andra.

Extended DISC är ett verktyg där vi kompletterar oss med våra olikheter och övar tillsammans för att uppnå bättre samförstånd, samspel och kommunikation i våra organisationer. Det är inte mer märkvärdigt än att snickaren har nytta av sin hammare vid byggen.

Therése,
Ägare och VD på NLC