Ta upp skiten till ytan

Som organisationsutvecklare behövs mod att våga få skit under naglarna. För att det ska lyckas så behöver jag känna att jag är trygg i det företag och organisation som jag är satt till att förbättra och utveckla. Om vi med en uppriktig inställning lyssnar och tar emot det som inte fungerar bra i organisationen istället för att vi väljer att stoppa huvudet i sanden och låtsas som om problemen inte finns, då har vi faktiskt en verklig chans att få ordning på saker.

Det vi behöver vara medvetna om är att vi kan slänga oss med vackra processdokument men det betyder inte ett smack, om vi inte lever som vi lär. Gör om teori till praktik och få arbetsmiljö och välmående och hållbara organisationer att bli verklighet – gå från ord till handling.

Jag hör ibland nitiska kommentarer som ”…varför har vi inte tagit tag i detta tidigare?”. Vi bör ha insikten om att i organisationer så kommer vi inte till det perfekta läget. Detta på grund av att det finns en levande dynamik, det är att alltid något som händer som skapar situationer och vi får helt enkelt arbeta enligt prioritetsordning. Att bygga en organisation tar lång till och kräver uthållighet och tålmodighet, vilket innebär att det inte är möjligt att göra allt på en gång. Att ta upp saker till ytan och med detta bli granskad utav övriga organisationen kan vara tufft och jag blir imponerad när vi agerar som sig bör och vågar lägga korten på bordet.

Fokusera på förbättringar, inte felaktigheter

Välj bort en dömande inställning och välj istället en inställning som genererar laganda. Vi bör vara positiva över att hitta möjligheterna till förbättring i organisationer, det leder till utveckling. Som chef/ledare behöver vi ta ägarskap om de problem som finns och med det får vi då den ultimata makten att åstadkomma en förändring där den behövs. Vad som skett har skett, att lägga energi på gårdagen är som att elda för kråkorna. Om vi istället lägger vårt fokus, tid och energi på vad vi kan göra idag för att skapa ett bättre imorgon, då är vi effektiva. Det blir även roligare att arbeta med den inställningen, vilket påverkar arbetsmiljön positivt som i sin tur ökar produktiviteten. Detta ger i sin tur en god utgångspunkt till ökad lönsamhet på befintligt kapital. Vi som chef/ledare ska vara stolta över att fokusera på en lönsam organisation speciellt när man genom det skapar fina möjligheter för medarbetarna, som driver organisationen framåt.

Inom chef- och ledarskap är det tre pelare jag fokuserar på; Individuellt Ledarskap, Lagledarskap och Verksamhetsledarskap. Chef- och ledarskap är till för att ge rätt utgångsläge till att skapa en hållbar organisation, inkluderat samtliga resurser i bolaget. När vi byter ut leta fel-inställningen med den kontinuerliga träningsinställningen, skapar vi den vinnande atmosfären: “Här är det roligt att arbeta!” Dessutom har vi då skapat ett öppet klimat som ger förutsättningar till att medarbetare har modet att lyfta upp skiten till ytan. Om vi däremot skapat en felsökningsfokuserad verksamhet får vi en rädd organisation där vi inte vågar lyfta upp problem till ytan, vilket innebär att vi ej finner de rätta möjligheterna till äkta hållbarhet.

När chef/ledare sitter fast i en frågeställning ritar jag upp dessa tre pelare och tittar på 1) Vad är bäst för verksamheten? 2) Vad innebär det för laget? 3) Vad krävs utav mig för att få det att hända?

Svåra beslut som är till för företagets bästa men som kommer påverka det humana kapitalet negativt är tufft och då krävs ett utvecklat individuellt ledarskap. Det kan vara ensamt att inneha och leva upp till titeln som chef/ledare. När det känns tufft gäller det att komma ihåg det enkla faktum att en organisation blir mer stabil ju fler pelare den vilar på. När det blåser vill vi inte låta våra medarbetare söka skydd i ett korthus.

Genom att träna upp vår organisation att med trygghet leverera i öppenhet, att vi lyser med belöningsficklampan istället för perfektionsficklampan, skapar vi rätt möjligheter till det klimat som gör att vi lägger korten på bordet. Genom kontinuerlig träning utvecklar vi oss att bli lite bättre i var situation som i sin tur skapar en lite bättre morgondag. Dessutom tycker vi det är roligare att gå till jobbet om vi har en miljö där fokus är på att få saker och ting gjorda på riktigt och att vi agerar som vi lär.