Lägg tillbaka skiten där den kom ifrån

När jag arbetar med medarbetare så blir jag hänförd över hur vissa chefer uttrycker sig till sina medarbetare. Det gäller givetvis hur medarbetare uttrycker sig till kollegor men idag skall jag fokusera på chefer. Jag är den första att säga att jag inte är perfekt men jag lovar att jag tar ansvaret att träna mig till att bli en lite bättre version utav mig själv.

Ledarskap för lönsamhet

Vad som förundrar mig är att vissa chefer, som borde ha tillgång till silvertejp, basunerar ut sina åsikter utan att ha någon insikt i hur budskapet faller sig för mottagaren. Flertalet gånger har jag påtalat om att chef/ledarskap är till för att skapa en hållbar, produktiv och lönsam verksamhet både när det gäller mjuka och hårda tillgångar. Att inte ta sitt ansvar och träna på sitt ledarskap för personalen fördel anser jag är lika otroligt som att en maskintekniker inte håller sig ”a´jour” på ny teknologi, detta för att säkerställa att sin maskinpark är hållbar och produktiv. För att prata klarspråk så har det en direkt inverkan på lönsamheten om chef/ledarskapet påverkar sitt humana kapital på ett sätt som får det att gå ner i produktivitet eller kapacitet. Det vi investerar per timme får vi ej full effekt på vilket betyder att vi behöver fler resurser till samma mängd arbete och det påverkar lönsamheten negativt.

Medarbetarskap med integritet

Många medarbetare har en otrolig respekt för chefskapet och därför kan modet att sätta gränser för sin integritet utebli. För att skapa mod hos medarbetarskapet så använder jag humor och benämner chefskapet, som nöjer sig med en titel och därmed inte utvecklar sitt ledarskap, till ”Gruff Gruff ledarskap”. Att få förtroende från sina medarbetare kräver en portion ödmjukhet och i mina ögon är det just förtroendet betyget som visar att jag gör mig förtjänt av min titel.

Vad definierar jag som Gruff Gruff ledarskap? Jo, det är när man inte har lyhördheten att lyssna av temperaturen på sin organisation. Vi kan ju inte göra alla nöjda men när chef/ledarskapet skapar ett fyrverkeri som påverkar medarbetarskapet negativt vilket innebär att de blir irriterade, omotiverade och upprörda– då har vi satt skutan på fel kurs. För mig är det samspelet mellan chef/ledarskap och medarbetarskapet som skapar magi i våra organisationer, då kan man inte köra ”herre på täppan”-metoden. Vi får vackert ta vårt ansvar och bjuda upp till dans, vilket innebär att vi tränar på att bli samspelta. När jag utvecklar medarbetare så trycker jag på att det är lika mycket medarbetarens ansvar att säga hur chef/ledaren uppfattas för att få detta samspel att fungera. Nedanstående citat kommer från en modig medarbetare som så vackert sa “-jag lägger tillbaka skiten där den kom ifrån”.

Exceptionellt samspel

I veckan ringde en kund upp mig och berättade att en chef/ledare från en helt annan organisation, än den hen tillhörde, hade frågat min adept om den kunde få ge hen coaching. Min adept hade tacksamt accepterat detta erbjudande och berättade för mig att chef/ledaren hade tagit sig tiden att på ett upplyftande och konstruktivt sätt fått min adept att inse att det var dags för förflyttningar för att uppnå en högre grad av värde för organisationen.

Varje chef/ledare har ett val vem de vill vara… Jag vet vilket chef/ledarskap jag hejar på! Jag är glad och tacksam för att min kund hade en sådan otroligt begåvad chef/ledare som med engagemang tog ansvaret att få hen att växa det trots att det inte ens var i den chefens egna organisation. Fler utav den sortens mod och ansvarsfullhet i företaget och jag är väldigt säker på att det hållbara företagandet växer…

Therése,
Ägare och VD på NLC