Släpp fram det dysfunktionella

Vågar du släppa fram det dysfunktionella för att få det funktionellt? Jag har alltid haft en hemlig passion i att få det som inte fungerar att fungera. Jag ser utveckling som ett pussel som måste läggas och jag är inte nöjd förrän jag har hittat rätt pusselbit till rätt plats. Denna egenskap var det som gav mig förmånen att få uppleva en utvecklande karriär i en internationell atmosfär, vilket innebar att få äran att arbeta med mycket kompetenta ledare och kollegor i en dynamisk miljö.

Tuff erfarenhet

Jag har även haft befattningar i företag där jag inte kunnat påverka det dysfunktionella och därmed har jag egen erfarenhet av hur det påverkade min motivation, kreativitet, välmående, effektivitet och produktivitet. Den erfarenheten var oerhört tuff, men bra för den berikar mig som person, ledare och konsult. När jag gör min nulägeanalys av företag så ser jag alltid till helheten, företaget, verksamheten, ledare, laget och individerna.

Många ställer frågan – varför helheten?

Om vi använder människokroppen som metafor där kroppen illustrerar företaget, hjärtat illustrerar verksamheten, hjärnan illustrerar ledning, benen illustrerar laget och övriga organ är representanter utav företagets individer. Det är viktigt för kroppen att våra olika delar fungerar så optimalt som möjligt och detsamma är det i ett företag. Allt hänger ihop och när vi gör förändringar eller förbättringar så är det av stor vikt att se till helheten, en åtgärd påverkar en annan. En annan aspekt som är viktig är att identifiera vilket ”organ” som är i störst behov av ”service” i nutid och som påverkar ”kroppen” mest som helhet.

Ett minne blott

En viktig kugge i strävan efter funktionalitet är att utveckla en ledarskapskultur i företaget där politiska spel, ego och jagfokus samt prestigefylldhet är ett minne blott. Lägg fokus på att utveckla ett ledarskap som är modigt, självmedvetet och kompetent, där ledarna fokuserar på lag, utveckling av verksamhet samt skapar en atmosfär av prestigelöshet. Jobbar man med LAGET istället för JAGET så är jag övertygad att framgången i företaget blir större. Jag brukar säga att flera hjärnor som arbetar tillsammans är oslagbara i jämförelse med en enskild hjärna. Detta är något som är väldigt viktigt i ledarrollen, alltid förstå styrkan i att använda hela sitt lag och ta in input från hela laget i beslutsprocessen, dels för att få olika perspektiv och dels för att skapa delaktighet. Vad jag menar är att ledaren säkerställer att få med hela laget och dess välmående individer på resan mot målet.

Ständigt underhåll

Målsättningen bör alltid vara att vi strävar efter en funktionell organisation inklusive dess ledare, lag och individer. På så sätt skapar vi positiva synergier i företaget. Jag sticker ut hakan och säger att det påverkar företagets balans- och resultaträkning, medarbetare och kundnöjdhet på ett attraktivt sätt. Det tar lång tid att bygga upp en företagskultur med hög funktionalitet, och det kräver ett ständigt underhåll för att bevara den.