Se om ditt egna hus

Photo by Terrah Holly on Unsplash

-Hur tycker du resultatet blivit, frågar jag?
-Vad menar du? Blev det som svar från min kund, låt oss säga att kunden heter Kim.

Jag har samarbetat med Kim under några år inom ledarskapsfrågor. Denne person är kompetent på sitt område och har en stor välvilja att det går bra för alla omkring hen. Ett vanligt fenomen hos dem jag arbetar med.
Jag förklarar för Kim att för några år sedan så var hen otroligt framgångsrik inom sitt område och tjänade gott om pengar. Därefter lade Kim mycket tid och engagemang på att lyfta andra i andra delar av organisationen, utanför hens egen organisation. Resultatet, för Kim, blev dåligt med affärer och för lite resurser, medan hens ”peers” hade ostadiga organisationer men med gott om resurser. Ingen bra ekvation i företagande.

Ingen idé att elda för kråkorna!

Det bästa Kim hade kunnat göra för bolaget var att fortsätta fokusera på sina affärer och resurser och fortsätta skapa lönsamhet i sin organisation och därmed för bolaget.
När bolag tillsätter fel resurser till fel position och därefter tar kompetent personal från deras positioner för att ge understöd, då bör man ha som insikt att det blir en konsekvens. Jag tycker det är så bra att använda sporten som metafor i affärsvärlden. I fotboll exempelvis har vi en position på var plats. Om man tar bort lagets bästa spelare och flyttar den till ett annat lag blir det en konsekvens, som kan resultera i att man förlorar matchen istället för att vinna. Det är samma sak om vi har en spelare på planen som inte håller måttet. Då sjunker prestandan för övriga spelare som får fokusera på att ge understöd istället för att blomma ut i sina respektive positioner. I båda dessa fall anser jag att det är att elda för kråkorna i förlorad tid och engagemang. I LEAN språk skulle vi kunna kalla det ”waste”.

Vinna eller förlora?

Så hur vet man när man ska se om sitt eget hus alternativt vara en god lagkamrat? Det gäller ju att ta bort skygglapparna och se den verkliga bilden på hur situationen ter sig, eller som i sportens värld, hur ligger spelplanen. När vi arbetar i en hälsosam och sund organisation med ett gott ledarskap har vi en grogrund för att skapa en hjälpsam kultur, där det kan vara av ett värde, både för sig själv och bolaget, att vara en lagkamrat utanför sitt eget område. Däremot om vi har motsatsen vilket är en osund organisation med ett själviskt och outvecklat chefskap så anser jag att det bästa vi kan göra emot oss själva och det bolag vi arbetar inom att fokusera på sitt eget hus och skapa lönsamma affärer och välmående resurser. Vi är så hjärntvättade att det är fult att tänka på sig själv. Jag tränar människor i den gamla klassikern, först syrgasmasken på sig själv och därefter på sitt barn. Kim glömde ge syrgas till sig själv först vilket gjorde att alla andra kunde knapphändigt andas men Kim fick inget eget syre…

Träna er starka!

Det svåra med att vara en ledare är inte att släcka bränder, utan att säkerställa att alla resurser i bolaget tränar sig starka i sina positioner. De tränar sig starka genom att få göra saker själv och lära av sina misstag. Mentorskap är inte att springa och göra saker åt andra utan att låta andra få del av sin kompetens och därefter själva göra, och genom det få egen kompetens. Du som ledare ska stå för att skapa förutsättningar och därefter ha mod att låta resurserna själva få utvecklas genom eget görande. Därmed får de den lärdom de behöver för att öka sin potential. Ibland får vi som ledare helt enkelt blunda och hoppas på det bästa med en liten apostrof om att vi som ledare behöver göra en riskkalkylering för att säkra bolaget. Vissa misstag kan helt enkelt vara för dyra medan andra misstag kan vara revolutionerande bra! Låt bara bli att vara inne och peta för mycket, det skapar bara apati. Var en god coach och öka potentialen i ditt team på vägen till framgång – med motivation!