NILS-ERIK LISJÖ säger

Allt började med att alla, i vårt distrikt, skulle genomföra Extended DISC. Detta med syfte att förbättra kommunikation, lagarbete, öka förståelse och acceptans för olikheter, samt som person förstå sina olika egenskaper indelat i färg. Det var både kul och förvånande för mig, men när jag analyserade det stämde det väldig bra och gav mig svar på varför jag/vi beter oss på vissa sätt, i olika situationer.

Jag fick därefter möjligheten att gå IL-programmet, tillsammans med Therése, för att jobba med mig själv och öka förståelsen för vad som får mig att må bra. När jag mår bra blir jag en mycket bättre ledare, vilket syns både på det ekonomiska resultatet såväl som på mina glada medarbetare.

Min tydlighet och mitt SJÄLVFÖRTROENDE har ökat betydligt. Det innebär att det är lättare att leda rakt och målmedvetet, utan att för den delen tappa mina eller SKANSKAs sunda värderingar, det syns på gruppens resultat.

Jag rekommenderar Therese och IL-programmet. Det har fått mig att förstå sig på mig själv som leder till att jag har insikt om hur jag ska leda mig själv. Jag har fått kunskap över vad jag vill såväl vad jag behöver utveckla i min person med mottot – mår jag bra så mår folk runt omkring mig också bra. Det är viktigt då man leder människor, för Skanskas del så innebär det bättre resultat, så det är väl investerade pengar, för min arbetsgivare.

Therese är fantastisk.