ANDREAS HJERTZELL säger

Min resa tillsammans med NLC började genom en team-övning / Extended DISC på Torpa Gård, år 2015, för VoA Region MellanSveriges ledningsgrupp. Efter två intensiva dagar, tillsammans med Therese och hennes raka och tuffa sätt att medvetandegöra, skapa intresse, ge tips och genomföra övningar med syfte att få både individer och hela gruppen att förflytta sig, kände jag:

Henne vill jag ha som coach, för hon kommer att säga vad hon ser hos mig, hon kommer våga vara obekväm och hon kommer att hjälpa mig till fortsatt utveckling och förflyttning – och så blev det:).

Genom vårt samarbete har jag, under min tid som Distriktschef på Skanska, tränat mitt Individuella Ledarskap (NLC IL-program). Genom detta NLC IL-program, har allt från chefer till medarbetare som hamnat i utvecklingsbehov, fått hjälp att hjälpa och stärkas sig själva, för bättre balans, ökad hållbarhet och ökat resultat såväl i jobbet som i livet i stort. Alla som har vågat hoppa på detta erbjudande, har gjort stora personliga förflyttningar och jag har fått mycket positiv feedback på denna satsning. För att inte tala om min egen personliga utveckling, som har gjort mig till en bättre chef-ledare, bättre pappa och make, något jag är otroligt stolt och tacksam för.

Utöver NLC IL-programmen hade jag även en stor önskan om att utveckla distriktets ledningsgrupp, öka det individuella ansvarstagandet i gruppen samt att effektivisera vårt ledningsgruppsarbete – det var dags att ta hjälp av Therese igen.

Under våren 2018 tränade Therese mig att arbeta fram en tydlig grund till distriktets fortsatta ledningsgruppsutveckling. Avstampet blev en tvådagars övning med ledningsgruppen och Therese var min sidekick/moderator. Vi pratade vision, distriktets uppdrag, spelregler, vikten av att göra det vi säger, ta ansvar för hela distriktet osv. Vi skrattade, vi grät, vi stormade, vi vågade, med öppenhet, att prata med varandra på ett sätt som vi inte gjort förut – sist men inte minst – vi blev mycket starkare tillsammans!

Distriktets ledningsgruppsarbete är idag en naturlig del på våra möten, att trimma samt ta ansvar för gruppens och distriktets kontinuerliga utveckling. Våren 2019 gjorde vi ett nytt avstamp genom att skapa ytterligare två utvecklingsdagar med syfte att inkludera hela verksamhetskedjan med ledningsgruppens arbete gällande: ”Från Vision Till Strategi Till Taktik”.

Resultatet av ledningsgruppens arbete lanserades vid sommaravslutningen, inför hela distriktet, jag är mycket stolt och nöjd över mitt engagerade och ansvarsfulla team.

Jag tillträdde tjänsten som Distriktschef i oktober 2013 och har kontinuerligt utvärderat mitt och ledningsgruppens arbete samt fokuserat på att förbättra och effektivisera. Med ”facit i hand” borde jag ha tagit hjälp av Therese och NLC för länge sedan. Oj vad mycket slit, frustration och tid jag hade kunnat spara :).

Ett Stort TACK till dig, Therése och NLC, för allt engagemang, fantastisk coaching, skarpa tips och all erfarenhet och klokhet som du har delat med dig av. Detta för att göra mig och mitt team bättre, smartare och mer framgångsrika!