MIKAEL TJÄRNSTRÖM säger.

Samarbetet med NLC och Therése började med en Extended DISC profil och föreläsning/WS, som kördes på hela vår region. Jag fick i samband med föreläsningen/WS stort förtroende för Therése, vilket gjorde att det var enkelt att välja köra IL program när möjligheten kom.

Min upplevelse av genomförandet av IL programmet var bra och programmet var anpassat efter mig, som person och de utmaningar som jag hade. Therése gör programmet flexibelt till de förändringar som alltid händer i yrkeslivet såväl som i det privata livet.

Samarbetet med Therése och NLC var mycket bra. Therése kände snart mig bättre än jag själv gjorde. Hon var alltid analytisk, professionell och tydlig, med återkoppling och förväntningar på utveckling och resultat. Vi har fortsatt vårt samarbete genom att tränas vidare inom verksamhet och lagledarskap, de åren vi haft tillsammans.

De resultat som ledarskapsprogrammen genererat är till stor betydelse för mig som person. Jag har utvecklats som ledare och det har förhoppningsvis haft betydelse även för personer i min omgivning. Vår arbetsgrupp har vuxit och vi har tillsammans vänt siffrorna från rött till svart. Vi tror på och ser fram emot en ljus framtid. Det är definitivt av värde för min arbetsgivare att investera i NLC programmen, med Therese som konsult, för att min arbetsmotivation har ökat och det smittar av sig.

Genom ovanstående referat, ger jag mina varmaste rekommendationer till NLC och Therése.