PETER FRANSSON säger.

”Jag ville ge mig själv och min ledningsgrupp en hjälp på vägen i den ädla konsten – ledarskap. Genom referens kom jag i kontakt med NLC och Therése. Min synpunkt är att det alltid finns behov för kontinuerlig fortbildning och utveckling hos individer och grupper i företagen. Extern support, som respekterar kulturen och värdegrunden, kan ge möjlighet till utökade perspektiv som är nyttigt för organisationen och företagen.

Vi påbörjade samarbetet med att ringa in min målbild därefter satte NLC ihop ett förslag på utvecklingspaket inkluderat en tidplan. Jag som kund fick tid att reflektera igenom NLC förslaget, det gillade jag! Min upplevelse är att NLC är väldigt intresserade samt lyhörda för de önskemål och behov som jag som kund lade fram.

Programmet inleddes med teori om verktyget Extended DISC som följdes av individuella återkopplingar för varje ledningsgruppdeltagare. Syftet var att utveckla vår ledningsgrupp genom använda våra olika egenskaper på bästa sätt som grupp. Detta för att leda företaget och vår business till att vara ännu bättre tillsammans.

Därefter påbörjades individuella ledarskapsutvecklingen för varje medlem i ledningsgruppen genom personliga möten med Therése.

Jag har aldrig under mina 25 år som ledare upplevt ett starkare verktyg och den påverkanskraft som finns i verktyget när man verkligen vill göra en förändring hos sig själv såväl som på sin omgivning.
Jag upplever att vi, som ledningsgrupp, ställer helt andra krav på både oss själva och på omgivningen i företaget. Med dessa nya insikter nöjer man sig inte med mindre än att vi ska göra var sakfråga mycket bättre än vad som var fallet innan NLC utbildningen. De individuella 121 samtalen, med Therése, upplevdes omskakade och effekten hade troligen inte skett i större grupp. Vi kommer, oavsett NLC:s fortsatta medverkan eller inte, arbeta vidare med NLC programmet på individuell basis såväl som på ledningsgruppnivå.

För att leda andra behöver du ha självinsikt och kompetens att leda dig själv, åtminstone blir det inte alls bra eller så bra som det skulle kunna bli om man använder denna metod! Jag rekommenderar NLC om man på ”riktigt” vill skapa utveckling och förändring, det här är en ”på riktigt utbildning” som ger mer än lite nya coola ledarskapsord och är det av äkta intresse rekommenderar jag varmt NLC och deras utvecklingsprogram.”