Projektresan – En Transformativ Workshop för Effektivt Projektledarskap

 

Jag deltog nyligen i NLCs workshop – Projektresan och vill uttrycka min uppskattning för både upplägget och genomförandet av kursen.

Inledningsvis var jag något skeptisk när Daniel presenterade kursen för mig 😊, men hans tydliga kommunikation och förmåga att förklara vikten av att inte bara kunna driva byggprojekt, utan även andra typer av projekt, övertygade mig om dess nödvändighet.

 

Dialog och Kursupplägg

Dialogen med Daniel under uppstarten var utmärkt. Hans förmåga att få mig att inse behovet av kursen var imponerande. Initialt kändes det som att två dagar var för kort tid för att ta in all information, men kursledarna var fantastiskt uppmärksamma på att ge oss tillräckliga pauser och bensträckare när det behövdes.

Platsen för kursen, ett hotell på skånska landsbygden, var väl vald och bidrog till en positiv helhetsupplevelse.

 

Anpassning och Genomförande

Jag har känt Daniel och Therese i flera år, vilket gjorde att de kunde anpassa kursen efter mina styrkor och svagheter. NLCs förmåga att anpassa sig till teamet, de utbildar, är anmärkningsvärd. Kursens innehåll och det övningsobjekt vi fick tilldelat till oss var starkt relaterat till ett projekt som skulle utföras i närtid i bolaget. Den övningen hjälpte oss att direkt applicera lärdomarna och minnas dem bättre. För att teori ska omvandlas till praktik kommer Daniel fortsätta lärandet när vi kommit tillbaka i verkligheten för att säkerställer att vi fortsätter arbeta enligt strukturen vi lärt oss.

 

Förbättringsförslag och Platsens Betydelse

Ett förbättringsområde skulle kunna vara att ha en strukturerad reflektionsstund på dag två, kanske genom en lång promenad på stranden där vi kunde diskutera lärdomarna med kursledarna. Önskvärt är även att vi fått kursmaterialet i digital form såväl som i utskrift, detta för att kunna återgå till materialet på ett enkelt sätt, vid behov.

Kursen hölls på ett hotell på skånska landsbygden, vilket var en vacker och minnesvärd plats. Att vara utanför den vanliga arbetsmiljön bidrog till att göra det lättare att ta in och bearbeta kunskapen.

 

Resultat och Långsiktiga Fördelar

Det bästa med kursen var att lära sig att driva alla typer av projekt, inte bara byggprojekt. På kort sikt har kursen hjälpt mig att arbeta mer strukturerat och planerat med mina beställare. På lång sikt, när arbetsmetoden har satt sig, förväntar jag mig att mitt företag kommer att utföra projekt mer effektivt och minska dubbelarbete, vilket leder till förbättrat välmående och ekonomiska vinster.

Jag rekommenderar starkt NLCs workshop – Projektresan till andra entreprenörer som vill förbättra sina projektledningsfärdigheter. Daniels och Therese anpassningsförmåga, tillsammans med NLCs unika upplägg och tillvägagångssätt, gör denna workshop ovärderlig.

 

Entreprenova, Robin Andersson