Jag sade upp chefen…

Den ledare jag valt att arbeta åt gick tyvärr vidare till nya utmaningar, efter ett år av utvecklande arbete tillsammans. Den tillträdande chefen var inte alls enligt mitt tycke och smak och jag kände direkt att hen inte skulle få mig att fortsätta ”flyga”.

Med andra ord var det dags att ”sniffa” upp en ny position, med en chef som gav mig rätt förutsättningar till att vara fortsatt framgångsrik. Jag har alltid varit kräsen med vilken ledare jag vill ha och jag måste säga att jag varit bortskämd med att få ledare som älskat att utmana mig till utveckling. Kompetenta ledare har modet att låta elitmedarbetare växa i sin organisation, det gynnar individen, det gynnar ledaren och är otroligt lönsamt för organisationen.

Möjlighet att välja rätt uppdrag

Jag gillar när företag och organisationer tänker på att utveckla flödet, med det menar jag att hela tiden fyller på med kompetenser, i kombination med ett prestigelöst ledarskap, som utmanar och utvecklar det humana kapitalet. Jag nämner mig som exempel för att öka er förståelse; jag fick anställning som supporttekniker, inom IT, i Linköping. Mina ledare insåg direkt att jag inte passade till att underhålla befintlig position utan att jag var en utvecklande personlighet. De såg möjligheterna med min profil och vilken tillgång de kunde ha av en utvecklande profil, något jag är otroligt tacksam över. Genom att ge mig lagom utmanande uppdrag för att hålla mig tillfredsställd lade de en fin grund, som till slut gav mig uppdrag internationellt. Tänk vilket gott ledarskap att skryta med! När jag därefter växte ur deras organisation så gratulerade de mig och följde min resa vidare med stolthet, vilka föredömen för mig att ta med mig i mitt egna ledarskap. Dessutom fick jag insikt om vilka slags uppdrag som passade min profil bäst, samt vilket ledarskap jag behövde för att lyckas.

Modigt att ta på sig ansvaret

Jag har flera goda exempel som jag imponeras av, där vi som ledare tar personligt ansvar och korrigerar en felaktig tillsatt profil till en position. Har vi t ex en bevarande profil på en position som kräver utveckling och förändring då påverkas hela organisationen. Vi kan då välja att utveckla medarbetaren, om den själv vill alternativt flytta den till en position som bättre passar hen bättre. Detta är mer lönsamt för organisationen, påverkar arbetsmiljön och individen positivt. Detsamma gäller, som jag beskriver i mitt exempel ovan, att ge medarbetare lagom utmanade utveckling. Klär vi på medarbetaren en för stor kostym på en gång, kan medarbetaren istället gå i ”baklås”, vilket påverkar hela laget negativt.

I en sådan situation är det viktigt som ledare att ta på sig ansvaret och göra en plan för hur man ställer saken tillrätta. Även om detta är tuffa beslut så är det i slutändan ett mer humant tänkande gällande medarbetare, dess lag och hela organisationen. Jag anser att det är ansvarslöst utav ledare att undanhålla medarbetare förutsättningarna till att nå sitt fulla potentiella ”Jag”, än att göra några tuffa förändringar som leder till att de kan blomstra ut.

Vad krävs för att klä på medarbetaren för stor kostym?

När jag tog steget från supporttekniker till mitt första internationella uppdrag, kan jag lova att jag skakade tänder och att kostymen jag fått på mig var alldeles för stor. Min nya trygga och mycket kompetenta ledare lotsade mig med fast hand i mitt växande mot att fylla min nya position. I början deltog han i telefonkonferenser, alltid under tystnad. Jag förstod inte förrän i efterhand att det han gjorde var att visa samtliga i min nya organisation att han stod bakom mig. Det gav mig pondus nog att kunna ta för mig i min nya roll. Han utövande i praktiken ett situationsanpassat ledarskap, något som jag haft stor nytta av att kunna i mina egna ledarroller. Han började med ett instruerande ledarskap, därefter coachande för att övergå till stödjande med målet att uppnå ett delegerande ledarskap.

Genom att jag fick praktisk erfarenhet kombinerad med coachning efter mötena, lärde jag mig att bli en självständig medarbetare och ledare. Efter ett år på denna position var det dags för en mer detaljerad profil att ta över då jag inte längre var rätt profil för att föra positionen till nästa utvecklingsnivå. Istället flyttades jag, med mitt godkännande, till en ny position som var i behov av min profil. Denna lyhörda ledare är fortfarande min största inspirationskälla och läromästare.