Dags att dra upp huvudet ur sanden

Jag satt i ett mottagningsrum och väntade på att läkaren skulle leverera min ”dom”. Han var tyst en lång stund, sedan vände han sig om och sa; ”Det är ditt val, men ändrar du inte ditt beteende så kan det vara en stroke som är anledningen till att vi träffas nästa gång…” Den meningen var en tillräckligt stor käftsmäll för att tvinga mig dra upp huvudet ur sanden och anta utmaningen. Jag är otroligt tacksam för den läkarens brutala uppriktighet, utan den kanske jag inte hade börjat min tuffa resa.

Erfarenheter skapar visdom

Vad jag lärde mig på min utvecklingsresa var mitt ansvar som människa och medarbetare. Jag fick gå till botten med vad det var i mitt beteende som orsakade utmattningen. Jag arbetade i en vältrimmad organisation med ett utvecklat ledarskap. Tyvärr så hade företaget och jag inte samma värdegrund.

Läxa nummer 1. Jag hade även en för låg grad utav egenvärde vilket gjorde att jag inte satte nödvändiga gränser för hur mycket jag klarade av att leverera i ett så pass högt tempo.

Läxa nummer 2. Jag är en prestationsmänniska vilket gjorde att jag piskade mig själv över gränsen, utan att prioritera mitt välbefinnande och hållbarhet.

Läxa nummer 3. Jag kände att jag ”skvallrade” och att jag inte var stark nog att hantera situationen om jag till exempel gick till min ledare när jag kände att jag blev orättvist behandlad eller utsatt för kränkande behandling, Läxa nummer 4. Genom att utveckla mitt individuella ledarskap så har jag fått nödvändig visdom, detta gör att jag idag är en ofantligt mycket bättre ledare både för mig själv, såväl som för andra.

Lagspelet är nyckeln

Det är viktigt att vi skapar en organisation med ett utvecklat och kompetent ledarskap som främjar tillit och bygger förtroendekapital för att på så sätt få våra medarbetare att be om hjälp i rätt tid. Det är även viktigt att vi hjälper våra medarbetare i deras personliga utveckling så de tar sitt medarbetaransvar och har modet att be om hjälp. Det är när lagspelet mellan medarbetare och ledare fungerar som vi faktiskt kan få ordning på vår organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Det är inte möjligt att få till en bra tango om ens partner inte bjuder upp till dans.

Arbetsmiljöverket har en väldigt bra vägledning om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön där det skrivs om ohälsosam arbetsbelastning, kränkande särbehandling och destruktiva konflikter. Denna föreskrift rekommenderar jag varmt alla att läsa.

De hårda värdena inom arbetsmiljö är lättare att ta på eftersom det kan skapa fysiska åkommor om vi inte rättar till vad som är fel. De mjukare faktorerna kräver en omfattande kompetens om det humana kapitalet och har man inte det så kan det kännas obekvämt som ledare att hantera och reda ut dessa frågor.

Inspirerande exempel

Jag vill nämna ett väldigt fint exempel på ett riktigt härligt lagspel mellan ledare och medarbetare. Det var i ett bolag som jag var inne i och utvecklade både ledarskapet såväl som medarbetarskapet. Medarbetaren hade några av de beteendemönster som jag nämnde ovan, samt en väldigt utmanande arbetssituation.

Denne medarbetare hade även en väldigt trygg och kompetent ledare så det var enkelt för mig att ”pusha” medarbetaren att våga utmana sitt egenvärde och be om hjälp. Tillsammans kom ledaren och medarbetaren fram till flera fantastiska åtgärder som underlättade medarbetarens situation och arbetet kunde slutföras med ett mycket bättre resultat än om medarbetaren suttit kvar i sin ensamhet. Genom att ledaren fick kännedom om problematiken kunde hen flytta resurser i sin verksamhet och på så sätt få rätt bemanning på rätt ställe. Ledaren investerade även i programmet ”Individuellt Ledarskap” för att säkerställa medarbetarens fortsatta välbefinnande och potentialutveckling. Detta är ett ljuvligt exempel som jag med stolthet berättar om för att inspirera fler företag att förstå vikten av att investera i mjuka värden och på så säkerställa lönsamheten.

Gå nu från ord till handling

För att arbeta i enlighet med de föreskrifter och policys som vi skapar i företagen behöver vi inse att det är ett arbete där vi behöver utveckla och inkludera; ledarskapet, lagspelet och medarbetarskapet. Detta för att vi tillsammans ska få dessa föreskrifter att fungera i verkligheten. Det är de som arbetar i den dagliga verksamheten som sitter på en av nycklarna i jakten på svaret till frågan ”hur”.