Våga vara i processen

Jag höll en utbildning för en nyetablerad grupp där det var mycket förvirring och begär efter kontroll, jag tog ett steg åt sidan för att känna in energierna i rummet. Det var vid det tillfället som meningen ”våga vara i processen” kom till mig. Jag skrev ner dessa ord på tavlan och efter en stund började frågorna komma varför jag hade skrivit dessa ord.

När vi arbetar med utveckling så ska vi ha ett ramverk som klart och tydligt pekar åt det håll vi ska vandra. Det gäller utveckling av företag, organisationer, ledare, lag, medarbetare eller individer. Vi kan aldrig kontrollera 100% av varje steg på resan, utan det gäller att vi vågar kasta oss ut och se vart processen leder oss. Jag har skrivit om agilt ledarskap i mina krönikor. Att kontinuerligt träna på det agila ledarskapet är något jag rekommenderar för att bli en trygg ledare i utvecklingsarbete. Skapa modet att vara flexibel och justera planen på resan. Hålla justeringarna inom ramverket så att vi hela tiden rör oss i rätt riktning och lita på att processen tar er dit ni ska.

Om namnbytet

När jag etablerade VDK, april 2013, såg mitt liv annorlunda ut än vad det gör idag. Genom åren så har företaget mognat och min vision har växt sig starkare. För ett år sedan började vi diskutera namnbyte, i styrelserummet, och dess förväntade inverkan på bolaget. Expertis och råd för projektet ”Namnbytet” har arbetats fram genom våra kompetenta samarbetspartners, grafik- och marknadsföringsbyrån Skyhook Designkollektiv. Nu är det dags att lansera vårt nya namn och detta genom deras fantastiska förarbete.

Som ägare och VD så har jag mött mina farhågor och förberett mig genom att fråga mina nyckelkunder om deras feedback. Överallt så har jag fått positiv feedback och genom att våga följa med i processen, som varat i cirka ett år, kan jag med stolthet presentera namnbytet K Nordic Leadership Centre AB.

Det är otroligt häftigt att känna den positiva feedback som kommer och mina farhågor är ett minne blott, för att jag ”vågade vara i processen”.

Några exempel på denna feedback:

  • Nu förstår vi bättre vad ditt bolag levererar
  • Det är mer tyngd i bolagets nya namn
  • Det är ett ”moderskepp” där många aktörer kan docka in…

Utveckling ”pirrar” men det är även läskigt och skapar olika slags känslor. Vi tycker om känslor som t.ex. glädje men tycker sämre om känslor som rädsla, skam eller skuld. Ska vi låta oss hindras utav våra känslor är risken stor att vi blir stillastående , vilket kan vara en stor risk för företag, organisationer, ledare, lag, medarbetare och individers välbefinnande. Därför uppmanar jag till att ”våga vara i processen”, det gör era företag mer levande på alla nivåer och i alla led.

Modet att följa med i processen

Jag vill citera en föreläsare jag nyss lyssnade på som berättade om sina klienters rädslor för att misslyckas och vilka känslor som klienterna ville undvika att känna. Svaret hon gav till sina klienter var “Oh? So you have a dead persons goal?”, för det är bara döda personer som inte känner…

Ha modet att ”hoppa” och våga följa med i processen… misslyckande är ett sätt att lära och utvecklas, med andra ord något positivt.