JOHAN HAMMARLUND säger

Jag kom i kontakt med NLC via min dåvarande chef. Vi arbetade med NLC och Therése inom grupputveckling och individuell ledarskapsutveckling av medarbetare.

Jag valde att arbeta med Therese främst för hennes lyhördhet inför mina och mitt teams behov. Dessutom eftersom att hon fokuserade på rätt saker inom de program som utfördes i mitt team.

Jag uppskattade samarbetet främst för att vi jobbade fram materialet tillsammans. Therese hade förberett ett första utkast som vi utgick efter, vilket sparade mycket tid i färdigställandet.

Resultaten som vi upplevde var att programmen hjälpte gruppen. Detta bland annat genom att förstå varandra bättre och klargöra gruppens syfte.