Ledarskap kräver ständig träning

Photo by Khyta on Unsplash

Vad är ledarskap? Det är chef- och ledarskap. Chefsskap behandlar de lite mer hårdare strukturerna, organisation och verksamhet. Ledarskap kan vara både formellt och informellt, det handlar om att någon vill följa dig, som en trovärdig person. Alla är i princip ledare.

Den viktigaste egenskapen hos en ledare är att skapa en stor tillit och ett högt förtroendekapital. Hur lyckas du med det? Det bästa är att vara sig själv och att vara genuin. Men det kräver självkännedom och mod. Det kan liknas lite vid en sport, man måste träna hela tiden för att vara bra. Det handlar inte om hur bra en ledare är, det handlar om hur bra ledaren skall bli.

Men hur gör man för att inte falla tillbaka i samma hjulspår? Du måste träna hela tiden och översätta teori till praktik. Sen handlar det om att förankra nya processer så att det fastnar i företagets vardag.