Kompetent medarbetarskap

Medarbetarens inskolning 

Jag tänker tillbaka på tiden när jag startade min karriär inom näringslivet och med ett leende får jag erkänna att jag var en riktig skitunge. Rebellisk och upprorisk men även extremt produktiv. Jag hade en chef som hette Bodil och hon sa alltid till mig att – ”du är svår att bestämma över då du är bäst av alla på att få jobbet gjort men du följer inte någon av våra regler om ordning och reda… ” 

Min nästa chef hette Helen och hennes chef/ledarskap passade mig bättre då hon vägledde mig dit hon ville genom att uppskatta och ge feedback på det hon ansåg att jag gjort rätt och bad om en förändring i det hon ansåg ej gynnande mig som medarbetare.  

Tiden passerade och vid 30 års ålder hamnade jag på ett amerikanskt IT bolag där min chef var en yngre man som såg min potential och gav mig chansen. Samtidigt som han hade modet att låta mig misslyckas och reda ut mina misslyckanden själv, med viss stöttning och vägledning. Där började min riktiga medarbetarskola, den innebar tuffa konsekvenser (läs näsbrännor) för mig personligen men gav mig även min kommande karriär som chef och ledare internationellt – jag lärde mig att ta mitt ansvar som medarbetare i ett företag.  

KARMA slår tillbaka 

Nu har jag uppnått en senior ålder i näringslivet och med det har jag fått förståelse för samtliga av mina forna chefer, ledare, mentorer och vägledare. Jag har även fått ”betala tillbaka” med tidens gyllene gång, genom att jag har själv under de gånga åren fått hantera ”rebelliska skitungar” i medarbetarskolan. Med det har jag skänkt en tacksamhetstanke till de som investerade sin tid på min medarbetarskola. Det är klart att jag har spottat och fräst bakom kulisserna på dessa rebeller, för att gå ut med ett neutralt ansikte nästkommande dag. Det är i dessa stunder det är bra för mig att tänka tillbaka på min resa med tanken att karma slår tillbaka – man får betala igen det man själv fått lärdom inom😊… 

Varför har företag medarbetare 

Ett modernt företag drivs med syfte att vara hållbart inom ekonomi, miljö och socialt – Corporate Social Responsibility (CSR). Resurspoolen bör bestå av resurser som är till förmån för företaget annars är man inte etiskt och moraliskt korrekt i sitt drivande av sitt företag. Precis som man ej köper en grävmaskin till en hårsalong så bör företag göra en behovsanalys. Identifiering av vilket behov företaget har gällande det humana kapitalet för att ta företaget mot uppsatta mål. Detta på ett hållbart sätt inom områdena; ekonomi, miljö och socialt.  

Jag anser att i Sverige är det en oförståelse från samhällets sida på företagen, gällande företagens pålagda ansvar att ta hand om samhällsproblem, inom det sociala benet. I vissa fall är detta ansvar en negativ påverkan för det ekonomiska benet (CSR) som inte blir hållbart för företag och dess utveckling. Avsaknaden och förståelse för konsekvensers hårda nypor kan innebära att samhällets humana kapital inte får lära sig att ta lärdom av sitt handlande och agerande, och i och med detta skapas en tycka synd om kultur. I en tycka synd om kultur tar inte människor något ansvar för sig själv, sitt liv och sitt agerande – det är att TRO på människans egen potential att ta ansvar och att reda upp sina utmaningar, som gör att människan växer (International Coaching Federation- ICF).  

Medarbetaransvar i företag 

Det finns en bra bok som NLC använder som kurslitteratur ”Medarbetarskap – från ord till handling” som är väldigt bra för företag i sitt sökande till att få ett hållbart företag. En väldigt bra bok för att få förståelse för hur man får ett produktivt arbetsmiljöarbete i praktiken på plats (SAM & OSA).  

Det är mycket prat om arbetsgivaren med dess chefer och ledares ansvar gällande medarbetarskapet, det tänker jag ignorera i denna krönika. Vad är då medarbetarens ansvar? NLC lär ut detta: ”Medarbetarskap står för hur medarbetaren hanterar relationen till arbetsgivaren och till det egna arbetet samt förhållandet till sina kollegor, dvs medarbetarens inställning till arbetsgivaren, uppgiften och kollegan.”  

Min erfarenhet är att SME bolag drar sig för att anställa medarbetare pga tidigare dåliga erfarenheter och detta är inte till fördel för samhället. Anledningen till att de avstår från att anställa är att deras företag är så sköra, så om de råkar anställa en ohyfsad medarbetare som inte tar sitt medarbetaransvar, kan det stjälpa hela företaget. I mitt tycke är det en stor okunskap gällande vilka rättigheter företag har inom arbetsrätt för både företagare och medarbetare.  Därför kommer nu en kortfattad summering från källan ”LAWLINE” på frågan: 

– ”Vad innebär arbetstagarens lojalitetsplikt i arbetsrätten, vad innefattar denna plikt…”  

  • -”För att svara på frågan så innebär detta att lojalitetsplikten inte innefattar skadegörelse av arbetsredskap, utan endast arbetstagarens skyldighet att sätta arbetsgivarens intressen före sina egna och att inte röja arbetsgivarens inre angelägenheter.” 

Detta kan häva LAS och vara till grund till uppsägning, det är bara att ta hjälp av en kompetent jurist inom arbetsrätten för att skydda företaget vilket är en företagares skyldigheter, till företaget.  

Slutkläm på ämnet medarbetarskap 

Företagare, kom ihåg att det är en minoritet inom det humana kapitalet som inte vill ta sitt ansvar och växa till sin fulla potential, så låt inte dåliga erfarenheter hämma chansen för kommande rebelliska och upproriska medarbetare som tar sina konsekvenser och blommar ut till ert företags bästa medarbetare.  

Sverige behöver vårda sina företag och ta hand om dem, detta för det är entreprenörerna som står för en stor del av inflödet till statskassan! Det är en risk för samhället när samhället uppmuntrar en ”tycka synd om kultur” som gör att entreprenörer som jag själv inte längre vill anställa…  

Nordic Leadership Centre “Humanship & Leadership”, Therése Johansson