Chef ett skällsord?

När jag arbetar med ledarskapsutveckling så dikterar jag vikten av att ha balans mellan chefskap och ledarskap och påtalar att avsaknaden utav det ena eller andra, inte är fördelaktigt för verksamhetens utveckling. Många gånger så rynkas det på näsan när jag nämner chefskap; jag gissar att själva ordet väcker minnen utav dåliga erfarenheter. När jag pratar om ledarskap så väcks det däremot oftast ett stort intresse och engagemang hos mina åhörare. Min önskan är att vi förstår vad chefskap verkligen är och slutar identifiera det med människor som ej har rätt kompetens för uppgiften men som, olyckligtvis, har fått titeln chef.

Vad är då chef- och ledarskap?

Det är viktigt med chefskap inom de hårda företagsvärdena. Vi måste först säkerställa att vi lever upp till de visioner, affärsmål, strategier och policys som är bestämt för företaget. Det kan liknas med Maslows behovstrappa. Ett högre behov hos en människa eller ett företag, såsom emotionell gratifikation, kan inte tillfredsställas om inte de mer grundläggande, såsom trygghet och överlevnad, redan har säkrats. Vi måste kunna garantera att verksamheten lever upp till en hållbar värdegrund och företagskultur genom att ha modet att vidta attitydskorrigeringar och visa rätt riktning. Det kan krävas tuffa beslut för vad som är bäst för verksamheten, beslut som skapar negativa känslor hos det humana kapitalet. Här är chefskap viktigt för att hålla ramarna och säkerställa att samtliga resurser i bolaget arbetar för företagets bästa. ”Money talks” och utan kapital har vi inte råd att betala våra kostnader, vilket gör att chefskap är nödvändigt för att skapa hållbara och lönsamma verksamheter.

Ledarskapet skapar engagerade, motiverade och delaktiga följare. Utan ledarskap får vi inte ett engagerat och ansvarsfullt medarbetarskap i våra organisationer, vi behöver motiverade lag som är taggade över att hugga in på uppgiften, utav egen vilja och kraft. Detta skapas inte utav chefskap utan vi behöver vara kompetenta ledare med förmågan att hitta triggers för olika människors motivationsfaktorer och vilka uppgifter de passar att utföra. Dessutom behöver ledaren ha kompetens i att sätta ihop välsmorda arbetslag och sedan utveckla dessa lag. Ledare med högt EQ har ofta en naturlig ledarskapsstil och är omedvetna om sin ledarskapsförmåga, den är en del utav deras personlighet. Andra kan behöva lite hjälp på traven för att uppnå samma nivå av ledarskap, något jag personligen har erfarenhet av att arbeta med på NLC. Det är lättare att lära en ledare chefskap än att lära en chef ledarskap.

Balansen mellan chef- och ledarskap

Magin uppstår när chefs-/ledarskapet är i balans och det är en naturlig del för chefen/ledaren att pendla mellan de två utan att det är konstlat och tillgjort utan väl inövat så det känns naturligt för medarbetarna. Det skapar både tydlighet i organisationerna vilket ingjuter trygghet, samtidigt som det skapar delaktighet, motivation och produktivitet på satta uppgifter. Jag har förmånen att arbeta med två mycket kompetenta herrar som besitter denna kompetens och det är ljuvligt att beskåda deras framsteg inom deras respektive verksamheter. För en chef/ledarskapsnörd som jag själv så får jag rysningar, jag skulle kunna gissa att en fotbollsfanatiker känner samma sak att se Zlatan briljera på fotbollsplanen.

Modet att våga sig på medledarskap

Har man uppnått den mognadsgraden inom chef/ledarskap, som jag finner hos dessa två herrar, så kan man med enkelhet släppa upp medledarskapet i sin verksamhet. Med medledarskap så menar jag att vi låter kraften komma nedifrån verksamheten och säkerställer att de är delaktiga i utvecklingen utav taktiken för att få verksamheten att uppnå företagsmålen. Att få igång medledarskapet i verksamheterna kräver ett modigt och kompetent chef/ledarskap. När det sätter fart så får man som chef/ledare hålla i hatten, för då går det undan.

Det krävs år av uppbyggnad för att komma till den mognadsgraden i verksamheter men jag är säker på att det är varje kompetent ledares drömsituation. När lagarbetet mellan chef/ledare och medarbetare samspelar så är det en riktig fröjd att beskåda. Jag blir lätt exalterad över att se fina exempel på smidiga samarbeten mellan chef/ledare och medarbetare. För mig är det detsamma som att se den perfekta passningen, mellan mittfält och forward, som resulterar i ett snyggt mål. Det är när vi arbetar tillsammans som vi blir starkare.