Värdestyrt ledarskap, för hållbar företagskultur

Hur har vi modet att bevara och upprätthålla företagskulturen i ett föränderligt företagsklimat?

En stark, trygg och hållbar företagskultur har positiva effekter på affärsmannaskapet likväl som på organisationens produktivitet, medarbetarnas motivation och andra lönsamhetsfaktorer. Det värdestyrda ledarskapet fokuserar på visionen och att vara en god ambassadör för företagets gällande värderingarna.

Ju förr medarbetarna förstår och arbetar utifrån värdegrunderna desto mer självsäkra och självständiga blir dem! Detta är grunden för lönsamheten och ett välmående företag med dess resurser.

Målgrupp
Styrelse, ledningsgrupper, HR och organisationer

Upplägg
En kompakt och inspirerande föreläsning/workshop hur man bygger en stark och hållbar företagskultur med tillhörande ramverk för företagets organisation

Syftet
När företagets lag dansar samma dans i samma takt uppstår magin!!

  • Vad är kultur, värdegrund, norm och vilka attityder har vi på bolagen
  • Hur bygger vi en stark och hållbar företagskultur
  • Vikten av modet att ha ett värdestyrt ledarskap
  • Modet att bevara och upprätthålla företagskulturen i ett föränderligt företagsklimat
  • Företagskulturens positiva effekter på affärsmannaskapet, organisationens produktivitet, medarbetarnas motivation och andra lönsamhetsfaktorer
  • Problem som kan uppstå om man inte investerar i företagskulturen och ett värderingsstyrt ledarskap

Känner du/ni igen er?
Det här är vad våra kunder nämnt när de har kontaktat oss med intresse för ”Värdestyrt ledarskap, föreläsning/workshop”:
Behålla/skapa företagskultur, kulturella mönster, beteende/attityd, vad vi gjorde igår gäller inte idag, hållbart företagande, arbetsmiljö OSA, fungerande lag/team, varumärke, kostnadseffektivitet, leva som vi lär, förtroende-tillit, bevara kulturen, samhörighet, produktiva lag, tydlighet, konflikthantering med samarbetspartners med annan kultur…

Tid/Omfattning
Enligt överenskommelse

Pris
Offertbaserad

Ditt nästa steg
Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte eller samtal!