Program för produktivt arbetsmiljöarbete

(För small, medium – bolag)

Det är av största vikt att fokusera på att utveckla företagets arbetsmiljö eftersom det påverkar både lönsamheten, hållbarheten, säkerheten och välmående hos bolagens samtliga medarbetare, chef och ledare inkluderat.

Vi på NLC brukar säga att arbetsmiljön är som vinden i företaget – den påverkar och blåser igenom företagets olika organisationer med dess vision, strategi och taktik. För att vara tydliga med vad vi menar är att vi behöver se över och utveckla samtliga delar av bolagets byggstenar samt dess ledare, lag och medarbetare. Detta för att få ett fungerande arbetsmiljöarbete på plats, i praktiken.

Arbetsmiljön är ett populärt ämne men vad krävs för att få det att fungera i verkligheten? Vi på NLC skräddarsyr arbetsmiljöutvecklingsprogram utefter bolagens unika behov och förutsättningar. Vi vill att bolagen ska nå deras önskade resultat, med positiva effekter på hårda såväl som mjuka värden, det skapar lönsamhet.

Kom ihåg att företag är enligt lag skyldiga till att bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete, vi kan få er att inse att det finns stor lönsamhet att hämta hem samt ha skoj på vägen!

Målgrupp
SME-bolag som önskar fokusera på att skapa styrning, systematik och utveckling av arbetsmiljöarbete för att uppnå bättre kundnöjdhet och vara en attraktivare arbetsgivare som sticker ut i sin bransch. Detta leder till ökad lönsamhet.

Upplägg
Vi utgår från företagets unika behov och förutsättningar med målet att få ett systematisk och strukturerat arbetsmiljöarbete med syfte att hantera förändringar med lätthet såväl som att uppfylla lagkrav.

Vi startar samarbetet med en GAP-analys där vi gemensamt bestämmer riktningen. NLCs insatser kan vara strategiskt arbetsmiljöarbete, som sedan ska implementeras över tid, såväl såsom förvaltningsinsatser inom arbetsmiljö. NLC har kompetens att hantera svåra situationer där oönskade händelser inträffat, som behöver utredas av arbetsmiljöexperter. NLC hjälper till om arbetsmiljöverket fått ögonen på ert bolag för att återföra ”standarden”, till önskat läge.

Utvecklingen kan vara övergripande för hela företaget såväl som projektinriktning för optimering av företagets olika delar. Coachning och mentorskap ingår genom korta samtal vid behov. Vi följer med er på hela resan om ni så önskar!

Syftet
Utifrån företagets unika behov och förutsättningar skapa ett proaktivt arbetsmiljöarbete som drivs i medvind.

  • Ett identifierat nuläge, önskat läge samt utvecklingsplan för förflyttning
  • Förflyttning från ett enbart reaktivt arbetsmiljöarbete till proaktivt arbetsmiljöarbete som genererar en hållbar och effektiv organisation
  • Bibehålla gott varumärke genom nöjda kunder som bemöts av ett gott medarbetarskap
  • Ett systematiskt och strukturerat arbetsmiljöarbete, genom hela företaget, som genom det tillitsfulla ledarskapet ökar bolagets lönsamhet och resultat
  • Bibehållen välmående resurspool och ett fungerande samspel mellan bolagets samtliga ”spelare” / medarbetare
  • Ett arbetsmiljöarbete som arbetar med organisatoriska & sociala faktorer samt uppfyller arbetsmiljöns lagkrav
  • Alla företagets delar följs i en röd tråd och skapar driv, glädje, motivation hos samtliga medarbetare i bolaget. Från ägarens vision till utförandet av de taktiska planer som är skrivna och överenskomna med företagets anställda.

Människan är hjärtat i företagen, det är de som ska föra företaget från vision till handling – detta på ett säkert, hållbart och välmående tillvägagångssätt!

Känner du/ni igen er?
Det här är vad våra kunder nämnt när de har kontaktat oss med intresse för arbetsmiljö för small / medium bolag:

”Jag som ledare har många roller som jag ska axla, arbetsmiljöområdet känns som en djungel, jag vet inte vart jag ska börja någonstans, min organisation fungerar inte, det är mycket konflikter, jag har en hög omsättning på personal, vi läcker pengar i vår organisation som gör att vi lägger till fler resurser, våra ledare gnäller mycket på våra medarbetare, företagets mål är ej tydliga för medarbetarna, vi har hög sjukfrånvaro, medarbetare känner sig utsatta på arbetet, våra kunder känner sig inte väl bemötta av vår personal, vi får lägga till fler resurser än beräknat, jag som ledare vet ej hur jag hanterar svåra situationer som t ex att män såväl som kvinnor känner sig sexuellt ofredade på arbetet, det är kaos i personalstyrkan, vi saknar styrning och gemensamma målsättningar i vårt bolag, hur arbetar vi med säkert utförande, hur hanterar vi missbruksbeteenden, det känns laddat att ta upp….Vi ska starta upp ett nytt projekt och vill göra rätt från början den här gången!”

Tid/Omfattning
Varje program är skräddarsytt och anpassas till företagens behov, inklusive dess egna resurser. Programmen är tidsanpassade efter företagens önskemål, som avgör tidsplan.

Pris
Varje program är skräddarsytt och anpassas till företagens behov, inklusive dess egna resurser. Programmen är tidsanpassade efter företagens önskemål, som avgör priset.

Ditt nästa steg
Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte eller samtal!