Organisation och ledarskap

NLC hjälper kunden att bygga upp en kostnadseffektiv, välmående och motiverad organisation som med starkt självförtroende möter kundens behovEfter en genomgång med GAP-analys skapar vi ett förslag på upplägg. NLC är inspirerat av LEAN och ”kontinuerlig förbättring”-metoden och identifierar vad verksamheten är i behov av som prioritet ett utefter vad som tidigare implementerats. NLC ser till företagets mål, kultur och värdegrund och har respekt för den verksamhet vi går in i, med dess historia, rutiner och förmågor.

NLC arbetar utifrån målet att göra sig själva umbärliga. Det vill säga, när uppdraget är slutfört har vi förmedlat kunskaper och insikter samt gett verktyg för ett fortsatt utvecklandet av företaget, där företaget och dess medarbetare leder sig själva.

Målgrupp
Företag, verksamheter och organisationer som vill leverera en hållbar affär på ett kostnadseffektivt sätt med bibehållen god arbetsmiljö, samtidigt som man fortsätter att vara konkurrenskraftiga på marknaden.

Upplägg
NLC går igenom med hjälp av en GAP-analys, tillsammans med uppdragsgivare, nuläget och det önskade läget. Därefter identifieras en aktivitetsplan som anpassas och genomförs efter organisationens dagliga verksamhet.

Syftet
Vi förbereder organisationen för både hög- och lågkonjunktur och skapar en mogen och kostnads­effektiv verksamhet som affärsmässigt möter affären. NLC ser till helheten i sina utvecklingsprogram för att möta satta mål, strategier och taktiker. Vi gör det genom att:

  • Utveckla ledare, lag och medarbetare att gå från oförstående till förstående gällande strategi, verktyg, metoder, teknik och processer.
  • Utvecklar hela organisationen i samspel och kommunikation.
  • Inkludera alla delar av organisationen i utvecklingsarbetet.
  • Dela upp utvecklingen i traditionellt projektarbete.
  • Låta organisationen själv utföra aktiviteter.

Känner du/ni igen er?
Det här är vad våra kunder nämnt när de har kontaktat oss med intresse för ”Organisations och verksamhetsutveckling”:

Vi har hamnat i stagnation.
Vi har mycket konflikter emellan avdelningar.
Vi kan bli bättre på att dra nytta av våra kollegors misstag genom att dela erfarenheter.

Vi är entreprenörer och har fler affärer än vad organisationen håller för.
Vi saknar struktur.
Vi behöver hjälp att bygga en hållbar organistion med bra arbetsmiljö.

Vi vill ha mer vinst på sista raden.
Vår leverans är för dyr.

Tid/Omfattning
Överenskommet med kund i enlighet med beställning.

Pris
Offertbaserad

Ditt nästa steg
Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte eller samtal.