Organisation & Ledning

För att bygga upp en kostnadseffektiv verksamhet som möter affären och där medarbetarna levererar med glädje, behöver man skapa förutsättningarna för bolagets ledare att kunna utveckla och ge support till sina medarbetare.

Lika viktigt är det att inkludera medarbetarna i förutsätt­ningarna, som en självklar del av företags framgång. Det är med andra ord av betydelse, att ledaren likväl som medarbetaren, bereds möjlighet och utrymme för att agera som en inspirerande del i den företags­kultur man verkar i.

NLC utvecklar och skapar ledare som är lyhörda för medarbetarnas behov och ger dem möjlighet att få framföra och förverkliga sina idéer, som går i linje med bolagets vision, kultur och strategi. Potentialen i att nå resultat med god lönsamhet, bygger på ett motiverat och samman­svetsat team med en stark ledare, där företagets vinster räknas

lika mycket som medarbetarens glädje att gå till arbetet. Vi förbereder organisationen för både hög- och lågkonjunktur och skapar en mogen och kostnads­effektiv verksamhet som affärsmässigt möter affären.

NLC sätter upp unikt skräddarsydda företags- och organisationsanpassade program. Genom verksamhets­ledarskap, lagledarskap och individuellt ledarskap skapar vi de bästa förutsättningarna för företaget att uppnå sin vision. Här tränas både chefer, ledare och medarbetare i den viktiga aspekten inom företagets, verksamhetens och organisationens kontinuerliga utvecklingsarbete.

Tillsammans utvecklar vi bl. a. företagets chef- och ledarskap, organisationens medarbetarskap, kommunikations­förmågan, kunskaper om problem­lösning och inte minst ett personligt välmående.

En motiverad och sund organisation bidrar till starkt själv­förtroende och en stabil och optimal plattform, för framgång internt såväl som externt.

Ett hållbart företag som möter kundens behov med glädje och motivation!

Not. NLC arbetar utifrån målet att göra sig själva umbärliga. Det vill säga, när uppdraget är slutfört har vi förmedlat kunskaper och insikter samt gett verktyg för ett fortsatt utvecklandet av företaget, där företaget och dess medarbetare leder sig själva. Kunden bestämmer själv takten i arbetet från första dagen i samarbetet, till den dag vi överlämnar stafett­pinnen. Företaget kan när som helst därefter, ta ny kontakt med NLC om företaget behöver mer hjälp eller fortsatt utveckling/fördjupning i arbetet med företags- ledar- och organisations­utveckling.