NLC GAP-analys

NLC GAP Analys ett kortfattat program för det väletablerade företaget eller dig som ledare alternativt ditt lag eller medarbetare som vill fokusera på fortsatt träning och utveckling.

En GAP-analys är ett affärsverktyg som gör det möjligt för ett företag/ledare/lag/medarbetare att jämföra sin aktuella prestation med sin potentiella prestation och integreringen av insatser. Målet med GAP-analysen är att identifiera ”gapet” mellan den NUVARANDE läget och den OPTIMALA läget. Analysen identifierar hur situationen ser ut i dagsläget och hur vi vill att den ska se ut i framtiden. Den är en formell studie på vad en organisation gör just nu och var den vill befinna sig i framtiden

NLC vill motivera och skapa mervärde för företagens affärsdrivande verksamhet, dess processer och resurser. Vi har gedigen erfarenhet, kompetens och möjlighet att möta upp i den utveckling företagen står inför eller dess önskemål om framtiden

Målgrupp
Det etablerade företaget, dess ledare, lag eller medarbetare som vill träna och utveckla sig vidare.

Upplägg
NLC går igenom en självutvärdering tillsammans med uppdragsgivare, nuläget och det önskade läget, inom det område kunden väljer. Därefter sammanställer NLC, genom sin kompetens, analysen och skapar en dokumenterad sammanställning med förslag på aktiviteter.

Syftet
Att skapa inspiration, motivation till fortsatt utveckling, välmående, hållbarhet och ökad tillväxt genom att;

  • Förarbete; Inledande analys
  • Fysiskt möte; Genomgång i teori samt analys av nuläge samt önskat läge
  • Efterarbete; Baserat på analysen skapa dokumentation och förslag på utvecklingsaktivitet för att nå önskat läge

Känner du/ni igen er?
Det här är vad våra kunder nämnt när de har kontaktat oss med intresse för ”NLC GAP Analys”:
Vi saknar struktur, motivation, inspiration, vi vill ha hjälp med att identifiera mål, mitt chef- och ledarskap i behov av utveckling, jag vill ha organisationsutveckling, lagutveckling, välmående och produktivt medarbetarskap öka affärerna, expandera, skapa hållbar tillväxt, bygga bolag/företag, ny energi i verksamheten, hitta välmående…

Tid/Omfattning
Överenskommet med kund i enlighet med beställning.

Pris
Offertbaserad

Ditt nästa steg
Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte eller samtal