Ledningsgruppsutveckling

Efter en genomgående nulägesanalys, tillsammans med dig som uppdragsgivare, skapar vi ett programupplägg som bygger på både teori och praktik, utefter de behov och förutsättningar företaget har. Det är företagets ledare som ska skapa förutsättningar för verksamheten, laget och dess medarbetare. Därför lägger vi vikten på att skräddarsy ett utbildningsprogram baserat på företagets kultur med dess målsättningar.

NLC målsättning är att vi motiverar och ökar ledningsgruppens laganda, där laget går före jaget. Här har vi modet att våga tycka olika, samtidigt som vi respekterar och drar nytta av varandras olikheter.
Ledningsgruppsutveckling är utmanande, roligt och insiktsfullt program som garanterat ger förflyttning och resultat!

Målgrupp

Ledningsgrupper som behöver gå en utvecklingsrond i så väl stora som små företag.

Upplägg

Vi arbetar enligt det coachande förhållningssättet för att frigöra och utveckla den fulla potentialen för både laget och dess individer. Coachning och mentorskap mellan träffarna ingår genom korta samtal vid behov.

Syfte

Ledningsgruppens syfte är att föra verksamheten, i gemensamhet, till överenskomna företagsmål. NLC strävar efter att stärka laget och öka dess unika mognadsgrad. Vi följer upp aktivitetsplanen tillsammans med beställaren och säkerställer att det inte bara blir en rolig aktivitet utan också ger resultat. Vi levererar mervärde!
Syftet nås genom att:

  • Vi identifierar ledningsgruppens mognadsgrad samt den ansvariga ledarens önskemål om vad som ska uppnås inom aktuell tidsram
  • Vi tar fram ett skräddarsytt förslag och går igenom förslaget tillsammans med beställaren (deltagaren?) för att säkerställa att vi ligger i samförstånd
  • Teori med tillhörande workshop-aktivitet för att samtliga deltagare ska omvandla kunskap till praktik
  • Programmet avslutas med en genomgång av GAP-analysen,  gällande nuläge kontra önskat läge. Detta resulterar i en aktivitetsplan för ledningsgruppsutveckling
  • Vi följer upp mätbara resultat över hur mognadsgraden ökar, under överenskommen tid
Känner du/ni igen er?

Det här är vad våra kunder nämnt när de har kontaktat oss med intresse för ”Ledningsgruppsutveckling, skräddarsydd”:
Tydliggöra uppdraget, gemensam ledarskapskultur, tjäna pengar, öka produktivitet, hur skapa värdestyrt ledarskap, utveckla mina ledare, bekräfta mig som ägare/entreprenör för att gå vidare med ledningsgruppsutveckling, ledningsgruppens roll och ansvar, stagnation i ledningsgruppen, hållbar ledningsgruppsutveckling, få hela organisationen att växa symmetriskt, ledningsgruppsarbete på riktigt, hur styr jag med en ledningsgrupp …

Tid/Omfattning

Enligt överenskommelse med kund.

Exempel på upplägg 

GAP-analys tillsammans med beställaren 1/2 dag
Workshop/föreläsning 2 dagar
Coachning med beställaren 1/2 dag
Uppföljning av aktivitetsplan under året ca 1/2 dag

Pris

Offertbaserad

Ditt nästa steg

Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte eller samtal!