Ledarskapsprogram, Skräddarsydd

Nordic Leadership Centres skräddarsydda ledarprogram riktar sig både mot väletablerade och nyblivna ledare i stora eller små företag och dess verksamheter. Grunden är självmedvetenhet i vårt chef/ledarskap för att bygga laget med motivation och engagemang som är grunden för välmående, läs arbetsmiljö/OSA.

Här skapar vi ett motiverande chef/ledarskap som bidrar till ett företagsklimat som möjliggör att idéer föds, framförs och också tas tillvara på, och därmed utvecklande för verksamhetens produktivitet och effektivitet. Vi skräddarsyr programmet utefter företagets kultur och värdegrund med lämpliga verktyg, för individ, lag och verksamhet, utefter mognadsgraden på deltagaren.

Målgrupp
Väletablerade och nyblivna ledare i stora företag men även mindre företag

Upplägg
NLCs program är inspirerat av LEAN*-Ledarskap, där vi arbetar igenom tre områden: Individ – lag – verksamhet. Programmet skräddarsys för varje enskild ledare efter genomförd GAP-analys. Vi schemalägger regelbundna möten och där emellan arbetar ledaren med de uppgifter som identifierats och skapats i programmet. Coachning och mentorskap mellan träffarna ingår genom korta samtal vid behov.
* En uppsättning filosofier, principer, arbetssätt och metoder, som innefattas i en verksamhets system och processer.

Syftet
Ökad självinsikt och hitta balans mellan individ-, lag- och verksamhetsledarskap där man mår bra och driver ett prestigelöst, hållbart ledarskap. Syftet nås genom att;

  • Vi går igenom kulturen och värderingstyrt ledarskap och dess betydelse
  • Vision, Strategi, Taktik – gemensamhet i att uppnå företagsmål
  • Att möta affären
  • Verksamhetsstruktur och ledning, kostnadseffektivisering, förbättring och förändrings ledarskap
  • Leda sig själv för att utveckla sin förmåga att leda andra
  • Vikten av kommunikation för hållbar organisation
  • Träna och utveckla lag och dess medarbetare
  • Arbetsmiljö och dess betydelse för lönsamhet

Känner du/ni igen er?
Det här är vad våra kunder nämnt när de har kontaktat oss med intresse för ” Ledarskapsprogram, Skräddarsydd (individ, lag verksamhetsledare)”:
Coachande ledarskap, utveckla, öka, förbättra ledarskapet, ledarskap/ chefskap, är jag en bluff som ledare – när blir jag påkommen, tillit/förtroende, självförtroende, affärsmannaskap, få laget/teamet att fungera, personlig utveckling, GAP, förbättra mitt ledarskap-lönsamhet-vinst, Norming-Storming-Forming-Performing, verksamhetsstyrning, salutogent ledarskap, må bra i ledarskapet…

Tid/Omfattning
Programmen är en process, ca 6-12 månader i överenskommelse med beställaren

Pris
Offertbaserad

Ditt nästa steg
Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte eller samtal!