Ledarskapsprogram, Skräddarsydd
(För grupp av ledare)

Efter en genomgående nulägesanalys, tillsammans med dig som uppdragsgivare, skapar vi ett programupplägg som bygger på både teori och praktik, utefter de behov och förutsättningar ert företag har. Det är företagets ledare som ska skapa förutsättningar för verksamheten, laget och dess medarbetare. Därför lägger vi vikten på att skräddarsy ett utbildningsprogram baserat på er företagskultur med dess målsättningar.

Målgrupp
Väletablerade och nyblivna ledare i stora företag men även mindre företag

Upplägg
NLCs program är inspirerat av LEAN*-Ledarskap, där vi arbetar igenom tre områden: Individ – lag – verksamhet. Programmet skräddarsys för gruppen av ledare efter genomförd GAP-analys. Vi schemalägger regelbundna möten och där emellan arbetar ledarna med de uppgifter som identifierats och skapats i programmet.
* En uppsättning filosofier, principer, arbetssätt och metoder, som innefattas i en verksamhets system och processer.

Syftet
Ökad självinsikt och hitta balans mellan individ-, lag- och verksamhetsledarskap där man mår bra och driver ett prestigelöst, hållbart ledarskap. Syftet nås genom att;

  • Vi går igenom kulturen och värderingstyrt ledarskap och dess betydelse
  • Vision, Strategi, Taktik – gemensamhet i att uppnå företagsmål
  • Att möta affären
  • Verksamhetsstruktur och ledning, kostnadseffektivisering, förbättring och förändrings ledarskap
  • Leda sig själv för att utveckla sin förmåga att leda andra
  • Vikten av kommunikation för hållbar organisation
  • Träna och utveckla lag och dess medarbetare
  • Arbetsmiljö och dess betydelse för lönsamhet

Känner du/ni igen er?
Det här är vad våra kunder nämnt när de har kontaktat oss med intresse för ” Ledarskapsprogram, Skräddarsydd (För grupp av ledare)”:
Teamets uppdrag var att leda, stötta och coacha hela verksamheten att leva och agera enligt företagets värderingar och främja en kultur som leder till skadefria-och hälsosamma arbetsplatser.
Vill få bästa möjliga förutsättningar att leverera goda resultat i vårt uppdrag att som förändringsledare verka för bolagets säkerhetskultur.

Tid/Omfattning
Programmen är en process, ca 6-12 månader i överenskommelse med beställaren

Pris
Offertbaserad

Ditt nästa steg
Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte eller samtal!