Ledarskap för ekonomisk vinning

Den här Workshop/ Föreläsningen är riktad till hungriga ledare som vill öka lönsamheten i företaget utan att för den sakens skull göra avkall på medmänsklighet och respekt. Vi kommer gå igenom och följa den röda tråden inom företagsutveckling, organisationsstyrning och strömlinjeformning av organisationen.

Du kommer lära dig se var det är värt att investera för att optimera verksamheten, men också hur du hanterar ineffektiva resurser på ett effektivt sätt. Den kommer även inge mod i dig som vill ta fram och utveckla dina inspirerande sidor som ledare och chef.

Målgrupp
Ledare i företag och även medarbetare

Upplägg
Workshop/Föreläsning och diskussionspunkter där vi också delar tankar kring utveckling, både på det personliga planet och företagsplanet.

Syfte
När föreläsningen är över har deltagaren alla möjligheter att tillsammans med sina medarbetare skapa en organisation som inte bara är bra, utan håller världsklass. Ett ledarskap för ekonomisk vinning! Syftet nås genom att:

  • Koncept inom företagsutveckling, organisationsstyrning och strömlinjeformning av organisation, insikt i hur vi tränar oss till att utveckla alla delar som hänger samman
  • Lära dig att inse varför det är värt att investera för att uppnå en optimerad verksamhet
  • Hur man hanterar ineffektiva resurser och vända dem till effektivitet
  • Hitta modet i dig som vill ta fram och utveckla dina inspirerande sidor som ledare och chef
  • Dela med dig av dina tankar kring utveckling inom både det personliga planet och företagsplanet
  • Företag/Organisationsutveckling är att konstant träna sig i att bli ännu lite bättre,” Plan, Do, Check, Act”, det innebär att ha gåvan att vara uthållig…

Känner du/ni igen er?
Det här är vad våra kunder nämnt när de har kontaktat oss med intresse för ”Ledarskap för ekonomisk vinning”:
Inspirerande ledarskap, skapa resultat, ledarskap – hur hänger allt ihop, företagsutveckling, ökad lönsamhet/förbättring, balans mellan affär och organisation/resurser, organisationsutveckling kopplat till ekonomi, tjäna pengar, målstyrd verksamhet, vinst, god etik och moral, välmående ledare och medarbetare, hur uppnår vi lagarbete …

Tid/Omfattning
2–6 timmar enligt beställning

Pris
Offertbaserad

Föreläsningen finns även som workshop och program där föreläsningen och workshopen fungerar som insteg till programmet.

Ditt nästa steg
Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte eller samtal!