Lag/teamutveckling

Hur får du som ledare dina medarbetare att jobba tillsammans som ett väloljat maskineri? Efter en genomgående nulägesanalys, tillsammans med dig som uppdragsgivare, skapar vi ett programupplägg som bygger på både teori och praktik, utefter de behov och förutsättningar ditt lag har. Vi siktar på en laget före jaget-kultur som ger rätt förutsättningar för en hållbar verksamhet.

NLC skräddarsyr lagutvecklingsprogrammet baserat på ledarens önskemål om resultat samt med förståelse för företagets kultur, målsättning och värdegrund. Ett välmående lag har modet att tycka olika men med respekt. Det bästa laget har förståelsen hur man på ett prestigelöst sätt nyttjar varandras olikheter. NLC erbjuder program som är insiktsfulla, utmanande och roliga, med målsättning att ge resultat.

Målgrupp
Företag och organisationer som har insikten att väloljade lag presterar med motivation vilket innebär en positiv effekt på lönsamheten.

Upplägg
Vi arbetar i workshops där vi blandar teori och praktik. Med hjälp av ett coachande förhållningssätt frigör och utvecklar vi den fulla potentialen för både laget och dess individer.

Vi utgår från lagets unika förutsättningar där målet är att hitta utvecklande lösningar och se nya perspektiv. Vi startar samarbetet med en GAP-analys där vi gemensamt bestämmer riktningen.

Syftet

Lagets syfte är att föra verksamheten, i gemensamhet, till överenskomna mål. NLC strävar efter att stärka laget och öka dess unika mognadsgrad. Vi följer upp aktivitetsplanen tillsammans med beställaren och säkerställer att det inte bara blir en rolig aktivitet utan också ger resultat. Vi levererar mervärde! Syftet nås genom att:

  • Vi identifierar lagets mognadsgrad samt den ansvariga ledarens önskemål om vad som ska uppnås inom aktuell tidsram
  • Vi tar fram ett skräddarsytt förslag och går igenom förslaget tillsammans med beställaren (deltagaren?) för att säkerställa att vi ligger i samförstånd
  • Teori med tillhörande workshop-aktivitet för att samtliga deltagare ska omvandla kunskap till praktik
  • Programmet avslutas med en genomgång av GAP-analysen,  gällande nuläge kontra önskat läge. Detta resulterar i en aktivitetsplan för ledningsgruppsutveckling
  • Vi följer upp mätbara resultat över hur mognadsgraden ökar, under överenskommen tid

Känner du/ni igen er?
Det här är vad våra kunder nämnt när de har kontaktat oss med intresse för ”Lag/teamutveckling”:

Vi får inte till vår gruppdynamik, alla spretar åt olika håll.
Vi vill få laget att jobba mot samma mål och följa uppsatta spelregler.
Vi vill öka vi-känslan.
Många verkar ha kommunikationsproblem
Vi vill få mångfalden att fungera på riktigt i laget.
Alla är inne och petar i varandras områden, så vi behöver tydliggöra roller och ansvar.
Vi vill öka delaktighet och motivation…

Tid/Omfattning
Överenskommet med kund i enlighet med beställning.

Pris
Offertbaserad

Ditt nästa steg
Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte eller samtal!