Interim Ledare

Behöver du täcka upp tills ny ledare/chef är rekryterad, eller vid sjukdom?

NLC erbjuder kompetenta och professionella ledare som snabbt kan komma in och leda din verksamhet. Med dokumenterad erfarenhet av både stora och små organisationer, ledning i kris och ledning för avdelningar som HR och försäljning.

NLC ser varje bolag som en individ och det är viktigt att ta hand om organisationens kultur och värdegrund när man går in som ledare. Med en gedigen verktygslåda inom verksamhet, individ, lag och lång erfarenhet kommer våra ledare in och stöttar er organisation. Ledarskapsverktygen används även i förbättrings- och utvecklingsarbete för verksamheten och företaget t ex inom individ-, medarbetare-, chef-, ledarskapsutveckling. Detta för att kostnadseffektivisera samspelet mellan olika människoprofiler.

Målgrupp
Företag och organisationer i förändring eller med stort tillfälligt behov.

Upplägg
Våra ledare kan hyras in för både hel- och deltid. Efter första kontakt och avgränsning av uppdrag sätter vi en gemensam målbild för uppdraget med en tydlig tidsplan. Ansvar och befogenheter dokumenteras. Regelbundna avstämningar görs löpande under uppdragstiden.

Syftet
Att ni som kund inte behöver binda upp er när behovet enbart är tillfälligt. När ni behöver en tillfällig kompetens, som inom förändringsarbete, utvecklingsledare, säljchef, HR-chef etc.

Tid/Omfattning
Enligt överenskommelse

Pris
Offert

Ditt nästa steg
Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte eller samtal!