Individuellt Ledarskapsprogram, Skräddarsydd (IL-programmet)

Två Kvinnor kollar in i en dator skärm och jobbar

Ta din självinsikt till nästa nivå! Öka din medvetenhet och motivation genom att skapa insikt och kompetens om det individuella ledarskapet. Ett optimeringsprogram för dig som ledare eller medarbetare samt företagsresurs där vi ger dig verktygen och ansvaret för att leda dig själv på ett hållbart sätt. Det kommer resultera i ökad självkännedom, välbefinnande och ökad produktivitet. Det här tjänar både du, dina medarbetare och företaget på – och inte minst – mår bra av! En essentiell modul i våra populära skräddarsydda ledarskapsprogram. Genom att förbättra din kompetens att leda dig själv, ökar du din förmåga att leda andra.


Målgrupp
Ledare i företag och även medarbetare.


Upplägg
Vi anpassar ett skräddarsytt program till deltagaren och startar med en GAP-analys, med fokus på att stärka personen i sin yrkesroll och i sin person. Vi ses regelbundet och mellan träffarna arbetar deltagaren självständigt med att förbättra och stärka sin utveckling. Här arbetar vi enligt det coachande förhållningsättet för att frigöra och utveckla deltagarens fulla potential. Coachning och mentorskap mellan träffarna ingår genom korta samtal vid behov.


Syftet
Att säkerställa att deltagaren är en hållbar och stark resurs – både privat och i yrkesliv genom att;

Bidra till positiv arbetsmiljö, genom eget ansvar om välmående
Bli sin egen mentala tränare, äga sin handling
Förståelse om sina egenskaper och dess påverkan på andra
Medvetenhet på sin kommunikation, vad vi sänder ut får vi ”kvitto” på
Målmedvetenhet och eget driv att uppnå sina och företagets mål
Värdegrundsmedvetenhet och dess påverkan på sig själv och andra
Må bättre som medarbetare, ledare och företagare


Känner du/ni igen er?
Det här är vad våra kunder nämnt när de har kontaktat oss med intresse för ”IL-programmet”:


Utveckla mitt ledarskap, avsaknad av motivation, välmående och inspiration, må bra i mitt ledarskap, problem i arbetsgrupper, ledarförändring, det egna ansvaret, få bättre förståelse för mina medarbetare, personliga värderingar kopplade till företagets värderingar, utveckla andra genom att utvecklas själv, hitta naturligt ledarskap genom magkänsla/intuition, målhantering och dess vikt för företaget…


Tid/Omfattning
Personlig utveckling är en process. Varje program tar ca 6–12 månader beroende på deltagaren.


Pris
Offertbaserad
Programmet finns även som föreläsning och workshop där upplägget fungerar som insteg vidare till programmet.