Humanship & Leadership (För privatpersoner)

Programmet ”Humanship & Leadership” grundar sig på NLCs Individuella ledarskapsprogram, som givit mycket goda resultat för ledare inom olika typer av roller och på alla olika nivåer. Grunden till att du ska kunna vara en god ledare för dig själv och den omgivning som du valt att vara en ledare och förebild för, är att träna ditt humanship.

Alla människor är ledare för andra; djur, barn, vänner, kollegor och sin övriga omgivning. Även ledare för sig själva, dvs. självledarskap. För att vara en bra ledare för någon annan så behövs en hög grad av förståelse samt kontinuerlig träning. 

Hitta din harmoni och balans genom att arbeta med att träna och öka förståelsen inom mental självmedvetenhet, fysisk självmedvetenhet och energi självmedvetenhet. Det är då utvecklas grunden till ditt ”leadership” 

Detta är ett optimeringsprogram för dig som vill ta ditt ansvar och bidra till en bättre tillvaro för dig själv, dina barn, djur, elever, idrottare, medarbetare eller övriga omgivning.

NLC står för verktygen, du utvecklar kompetensen.

Målgrupp
Privatpersoner med intresse att förbättra sitt självledarskap och sin förmåga att leda andra.

Upplägg
Varje deltagare får ett individuellt skräddarsytt program som blandas mellan teori och praktik. Vi ses regelbundet och går igenom åtta moduler. Mellan träffarna tränar deltagaren självständigt med att förbättra och stärka sin förståelse, samt sin egna utveckling. NLC arbetar enligt det coachande förhållningssättet för att frigöra och utveckla deltagarens fulla potential. Vid behov ingår coachning, vägledning och mentorskap genom korta samtal.

Syftet
Genom att människan förstår sitt humanship & leadership förbättras dennes inre och yttre värld. Detta skapar ringar på vattnet och positiva synergieffekter uppstår…

  • Att genom eget ansvar och välmående, bidra till en positiv miljö
  • Att bli sin egen mentala tränare, äga sin handling, som i sin tur ger en positiv påverkan på omgivningen
  • Att öka självmedvetenhet och förståelse, om sina beteenden och egenskaper, samt dess påverkan på andra
  • Att bli medvetenhet om sin egen kommunikation (fysisk, mental och energi) och vilken typ av kvitto som skapas hos mottagaren 
  • Att genom målmedvetenhet och eget driv uppnå personliga mål och mål för de som man leder 
  • Att få medvetenhet inom värdegrund och insikt om dess påverkan på sig själv och andra
  • Att genom självmedvetenhet ta ansvar och öka sitt välmående samt inspirera andra till att uppnå välmående – vi smittar vår omgivning!
  • Destruktivitet skapar lågfrekvens energi och positivitet skapar högfrekvens energi. Alla invånare på Moder Jord mår bra av högfrekvens energi. Vad väljer du att skicka ut till din omgivning?

Känner du/ni igen er?
Det här är vad våra kunder nämnt när de har kontaktat oss med intresse för ”Humanship & Leadership”-programmet”:
Utveckla mitt ledarskap som lärare, idrottscoach, djurägare, fru/man, medarbetare etc. Jag har tappat livsgnistan, jag vet inte hur jag uppnår mina mål, jag har läst massor med böcker men det blir ingen skillnad, Jag vill öka mitt välmående och få inspiration, Jag vill utveckla min förmåga att ta eget ansvar, utveckla andra genom att utvecklas själv, bli den förebild jag vill vara för andra, hitta naturligt ledarskap genom magkänsla/intuition, målhantering och dess påverkan på andra. Jag vill må bra!

Tid/Omfattning
Personlig utveckling är en process. Varje program tar ca 3-9 månader, beroende på deltagaren.

Pris
Totalt 12 träffar (3-9 månader), pris/träff: 1530 kr, inkl moms, och Extended DISC analys. (OBS endast pris för privatpersoner och föreningar)
I programmet ingår utskrivet material, arbetsbok, senior coach/vägledare som guidar genom programmet och stöttar för utveckling.

Ditt nästa steg
Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte eller samtal!