Företagsstruktur kompletterar entreprenörskapet

Programmet för väletablerade företag som vill fokusera på att vara fortsatt konkurrenskraftiga på marknaden eller är i behov av ny energi men även mot nystartade företag som vill etablera sig.
NLC vill motivera och skapa mervärde för företagens affärsdrivande verksamhet, dess processer och resurser. Vi har gedigen erfarenhet, kompetens och möjlighet att möta upp i den utveckling företagen står inför eller dess önskemål om framtiden.

Målgrupp
Väletablerade företag likväl som unga företag som vill etablera sig

Upplägg
Vi utgår från företagets unika förutsättningar där målet är att hitta utvecklande lösningar och se nya perspektiv. Vi startar samarbetet med en GAP-analys där vi gemensamt bestämmer riktningen.
Utvecklingen kan vara övergripande för hela företaget eller projektinriktat för optimering av olika delar av företaget. Coachning och mentorskap ingår genom korta samtal vid behov.

Syftet
Att skapa utveckling, välmående, hållbarhet och ökad tillväxt genom att;

  • Identifiera behovet av stöd, hjälp och eller utveckling (GAP-Analys)
  • Identifiera målet med utvecklingen
  • Motivera och skapa mervärde för företagets affärsdrivande verksamhet – dess processer och resurser
  • Med utgångsläge av företagets behov arbetar vi igenom företagets vision, strategi och taktik för att kunna driva företaget mot önskat läge
  • Vi lägger stort fokus på att verksamhetsplanen stöds av den ekonomiska planen

Känner du/ni igen er?
Det här är vad våra kunder nämnt när de har kontaktat oss med intresse för ”Företagsutveckling för entreprenörer”:
Vill växa, saknar struktur, hjälp med att identifiera mål, avsaknad av chef- och ledarskap (och kompetens) öka affärerna, expandera, skapa hållbar tillväxt, bygga bolag/företag, ny energi i verksamheten, hitta välmående…

Tid/Omfattning
Överenskommet med kund i enlighet med beställning.

Pris
Offertbaserad

Programmet finns även som föreläsning och workshop där upplägget fungerar som insteg vidare till programmet.

Ditt nästa steg
Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte eller samtal!