Extended DISC-analys

När du utvecklar din självmedvetenhet, ökar kärleksfullt förståelsen och acceptansen om hur människor är olika, lär du dig definiera och möta andras stilar. Då har du alla möjligheter att förbättra organisationens kommunikation, ert teamwork och produktivitet och därigenom även ert företags lönsamhet!

Med hjälp av analysen kan vi mäta hur du motiveras och mår när du interagerar med andra och utifrån resultatet jobba vidare med att implementera det i din vardag och utifrån din profession.

NLC ser Extended DISC-verktyget som just ett verktyg.
Precis som snickaren använder sin hammare i sitt dagliga arbete, använder medarbetare, lag, ledare Extended DISC som kommunikationsverktyg. Extended DISC är mycket populär som utvecklingsmetod för ledningsgrupper och används i samtliga NLCs ledarskapsprogram samt inom medarbetare- och lagutveckling. Verktyget används också i förbättrings- och utvecklingsarbete för organisationen och företaget t ex inom kulturutvecklingsarbete. Extended DISC är ett utmärkt verktyg för resurser som arbetar med kunder. Detta för att optimera mötet mellan olika människotyper då Extended DISC är ett utmärkt säljverktyg.

Målgrupp
Du som medarbetare, lag, ledare, företagsledare i små- som stora företag och organisationer.

Upplägg
Extended DISC bygger på William Moulton Marstons modell och är en beprövad och träffsäker nulägesanalys som både beskriver individens grundbeteende samt anpassade beteende.
Extended DISC hindrar inte människor från att utvecklas inom något område utan analyserar och beskriver personens olika reaktioner i olika situationer och miljöer. Detta ger personen en möjlighet att bättre förstå sitt eget men även andras beteenden. Analysen är vägledande i att utveckla personens beteende för att bättre undvika onödiga situationer och konflikter. Extended DISC ger även möjligheten för den enskilda personen att se vilka miljöer och situationer som ger mest energi till verksamheten.

Syftet
DISC-analysen är verktyget som ger kunskap och möjlighet till utveckling genom rapporter som beskriver både styrkor och utvecklingspotential.
Du kommer se tydliga möjligheter att förbättra kommunikationen, ert teamwork och produktiviteten för att uppnå en högre grad av lönsamhet! Syftet nås genom bland annat;

Individ, ökad självinsikt
• Hur jag reagerar och varför
• Hur jag uppfattas av andra
• Vad som är viktigt för mig
• Vad som motiverar mig

Arbetslag, acceptera och använda varandras olikheter
• Tillit och respekt
• Roller
• Relationer och Delaktighet
• Kreativt Lagarbete
• Rätt kompetens på rätt plats

Verksamhet, skapa motivation
• Använda RÄTT kommunikationsstil på kund eller övrig verksamhet
• Identifiera motivationspunkter för kund och för övrig verksamhet
• Skapa förståelse för kunden och övrig verksamhet i företaget
• Kommunicera så kund eller övrig verksamhet är bekväm
• Målsättning att nå framgång med sin kommunikation

Känner du igen dig?
Det här är vad våra kunder nämnt när de har kontaktat oss med intresse för Extended DISC:
Jag behöver få mina säljare att må bra och skapa fler affärer, mina ledare och medarbetare behöver individuell utveckling, jag känner mig omotiverad och vill få fart på min karriär, jag vill bli en bättre ledare för mina medarbetare, utveckla mitt team, förbättra lagarbetet i mitt projektlag, skapa en god arbetsmiljö och undvika onödiga konflikter och missförstånd, ett mer sammansvetsat gäng, hantera svårigheter bättre, bli bättre på att uttrycka mig. Jag vill få mitt team att använda sina olika styrkor och komplettera varandra istället för att bli irriterade på varandra, jag ska göra en förändring i min organisation och vill förbereda mig hur teamet ska hänga med på båten…

Tid/Omfattning
Enligt överenskommelse med kund.

Exempel på upplägg:
GAP-analys tillsammans med beställaren 1/2 dag
Workshop/föreläsning 1 dag
Förankring per deltagare 1 timme / deltagare
Uppföljning av implementeringsplan under året ca 1/2 dag

Pris
Offertbaserad

Ditt nästa steg
Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte eller samtal!

Therese är licensierad användare av Extended DISC-verktyget.