Bolag & Kultur

NLC är specialister på att lära ut hur man håller ihop företaget i det föränderliga klimat som den moderna affärsmarknaden utgör idag, där en stark vision är grunden till ett tryggt och solitt företagande och en stark identitet.

Det är enormt viktigt att lägga tid på att arbeta fram en väl genomtänkt vision och strategi för att uppnå önskade mål. Styrmedlet är självklart ägardirektiven. I arbetet med visionen och strategin sätter man också ramverket för företaget, där ägardirektivet och budgeten hålls ihop av värdegrunden- företagets mest grundläggande och tidlösa värderingar. Här föds också den ack så viktiga och unika företagskulturen.

Att efterleva värdegrunden och de definierade normer och attityder som präglar företagskulturen i

teorin, låter kanske enkelt? Men vi vet, här krävs träning, upprepning och påminnelser för att nå framgång med motivation. Tillsammans utvecklar vi livskraft och engagemang i organisationen som bidrar till utveckling, produktivitet och lönsamhet där medarbetarna är den viktigaste tillgången.

Ser vi till att skapa trygghet blir vi mer enade i med- eller motgångar, mer förändringsbenägna och antar utmaningen med en levande företagskultur. Medarbetare som lever och andas verksamheten!

Vi vet att det här är viktig kunskap och vill att även Du ska få ta del av detta. Oavsett om företaget/­organisationen behöver hjälp med att hitta visionen, strategin och taktiken eller kanske letar metoder för att definiera och kommunicera den tydligare.

NLC erbjuder ett brett urval av tjänster och program. Kontakta oss för ett förutsättningslöst möte!

Not. NLC arbetar utifrån målet att göra sig själva umbärliga. Det vill säga, när uppdraget är slutfört har vi förmedlat kunskaper och insikter samt gett verktyg för ett fortsatt utvecklandet av företaget, där företaget och dess medarbetare leder sig själva. Kunden bestämmer själv takten i arbetet från första dagen i samarbetet, till den dag vi överlämnar stafettpinnen. Företaget kan när som helst därefter, ta ny kontakt med NLC om företaget behöver mer hjälp eller fortsatt utveckling/­fördjupning i arbetet med företags- ledar- och organisationsutveckling.