Affärsmannaskap

Ingen affär inget företag.

Att driva goda affärer och med en hållbar affärsutveckling, kräver flexibilitet, lyhördhet och personligt ansvar. Eftersom företaget är affären är det viktigt att alla går åt samma håll och verkar utifrån företagets vision och värdegrunder och den kultur företaget lever efter.

Affärs­mannaskapet ska genomsyra hela organisationen och alla ska känna sig delaktiga i en vinnande affär. Med andra ord är alla viktiga spelare för att få till ett avslut och en god affär. Ett proffsigt lagspel gör mål och når resultat!

Med hög orderingång och efterfrågan, likväl som vid minskad orderingång och efterfrågan, krävs det ett flexibilitet ledarskap och ett professionellt affärsmannaskap och team, som värderar och hanterar affärerna efter bästa förmåga. Detta för att säkerställa såväl affären som lönsamheten och företagets trygghet, det vill säga inkluderat medarbetare och dess lojalitet och välmående.

Genom djupgående och träffsäkra analyser skapar NLC underlag för att presentera rekommenderade förändringar både på det ekonomiska och humanitära planet, med syfte att skapa flexibelt, starkt och genuint affärs­mannaskap som tryggar företaget i konjunktur­svängningar.

Not. NLC arbetar utifrån målet att göra sig själva umbärliga. Det vill säga, när uppdraget är slutfört har vi förmedlat kunskaper och insikter samt gett verktyg för ett fortsatt utvecklandet av företaget, där företaget och dess medarbetare leder sig själva. Kunden bestämmer själv takten i arbetet från första dagen i samarbetet, till den dag vi överlämnar stafettpinnen. Företaget kan när som helst därefter, ta ny kontakt med NLC om företaget behöver mer hjälp eller fortsatt utveckling/­­fördjupning i arbetet med företags- ledar- och organisations­utveckling.