Affärsmannaskap coach mentor

Behöver du en sparringspartner eller bollplank inom affärsmannaskap, förberedelser kundmöten, kontraktsfrågor, tvister, anbudsteam och uppstart av anbud, tuffa möten, anbudsgenomgång, överlämning till projektteam etc. Då ska ni anmäla ert intresse till detta program.  

Målgrupp 
Egna företagare, VD, chefer/ledare inom affärsmannaskap, projektdirektörer eller projektledare som behöver någon form av coaching, mentorskap – sparringspartner eller bollplank etc. 

Upplägg 
Vi erbjuder minimum 30min – tbd min ad hoc samtal i mån av tillgänglighet i våra kalendrar och när ditt behov uppstår. 

Syftet 
Du får tillgång till en kompetent NLC konult som är expert inom affärsmannaskap samt är passionerad i ämnet. Ett bollplank inom området precis när du behöver det, som coachar dig till att komma framåt, både för dig personligen, ditt företag/projekt, din kund eller din organisation.  

Förvirrad mental inställning kan generera felaktiga beslut som gör dig sömnlös om nätterna. Rätt mental inställning kan skapa magi för dig, ditt team och ditt bolag! 

Känner du/ni igen er? 
Det här är vad våra kunder nämnt när de har kontaktat oss med intresse för ”Direkt-coaching inom området affärsmannaskap”  

Vi kastade in oss i en affär som vi nu inte vet hur vi ska reda ut? Vårt bolag skakar pga vårt nuvarande kundkreterie, Hur tar vi oss till ett bättre ställe, våra affärer ger inte tillräckligt resultat för bolaget? Jag ska på ett viktigt affärsmöte och behöver vara i rätt fokus. 
Jag vill ha en kort briefing i strategiska och taktiska frågor inom affärsmannaskap, Jag vill ha ett par kompetenta ögon på ett avtal innan jag skickar det till kund, Jag är ny i min roll och behöver en oberoende samtalspart för att komma till insikt hur jag sätter upp anbudsarbetet. Jag är i konflikt med en kund och vet inte hur jag ska kunna lösa det på ett fredligt sätt. 
 

Tid/Omfattning 
30min eller mer. 

Pris 
Timpris 1 500 kr (min 30 minutersamtal) (exklusive gällande mervärdeskatt) 

Ditt nästa steg 
Ta kontakt med oss via info@nordicleader.se eller +46 73-312 39 70