Affärsmannaskap

Ett hederligt Affärsmannaskap grundat på etik och moral! 

Vill ni utveckla er i att uppnå ett hållbart, framgångsrikt och lönsamt affärsmannaskap som även genererar en god kundnöjdhet samt en god arbetsmiljö? NLCs skräddarsydda workshop om ämnet Affärsutveckling ger er flera nyckelkomponenter för att driva hållbara och lönsamma företag och projekt. 

NLCs tjänst inom Affärsutveckling är utformad för att ge dig och ditt team de färdigheter och verktyg som behövs för att navigera dagens komplexa affärslandskap med framgång och i samklang med er kultur och värdegrund. Det startar med NLCs skräddarsydda workshops, praktiska övningar, mentorskap och coachning där ni även får support att öka farten på ert affärsmannaskap enligt era långsiktiga strategier. 

Er utvecklingsresa leder er till en hållbar ekonomi, ökad lönsamhet och en balanserad tillväxt. Låt oss vara er partner på resan mot ett mer professionellt, strukturerat och resultatinriktat affärsmannaskap. 

 

Målgrupp 
Små och mellanstora företag som vill utveckla sina affärsprocesser och skapa hållbar lönsamhet. VD, chef och ledare som vill ha en nytändning inom affärsfärdigheter. Entreprenörer som önskar ett strukturerat affärsmannaskap. Företag i förändring som önskar stabilitet.  

Upplägg 
NLCs workshop – Affärsutveckling börjar med en grundlig analys av ert nuläge och era mål. Därefter skräddarsyr vi ett förslag på upplägg som ni får granska och ge feedback på. När alla är överens om upplägget, genomför vi workshopen som kombinerar teori med praktiska gruppövningar som förstärker lärandet. Efter workshopen erbjuder NLC fortsatt stöd och uppföljning för att säkerställa att workshopen omvandlas till praktiskt utförande, på hemmaplan. Detta upplägg säkerställer att ni inte bara får teoretisk kunskap utan också praktiska verktyg för att förbättra er affärsutveckling för att uppnå hållbara resultat. 

 

Syftet 
Syftet med denna skräddarsydda workshop inom Affärsutveckling är att bidra till ett drivet, framgångsrikt och lönsamt affärsmannaskap som levereras enligt befintliga krav och resurser.    

Genom att integrera strukturen, etiken och moralen i affärsstrategier skapas den goda arbetsmiljön som ger frukt till goda kundrelationer. Bonus på kuppen är en ökad medvetenheten för hållbarhetsmålen inom CSR vilket ger ett extra försäljningsargument till kunden.  

Workshopen ger deltagarna en djupare förståelse för grundläggande principer samt färdigheter för att effektivt planera, genomföra och färdigställa affärsprocesserna, på ett systematiskt och tålmodigt vis. Målet är att skapa ett ”självspelande piano” från uppstart till avslut på affärsmannaskapet.  

Deltagarna får hållbara verktyg att navigera med i det komplexa affärslandet som förhindrar dubbelarbete och ineffektivitet och i stället skapas framgång och balans. NLC konsulten ger ett kontinuerligt stöd och mentorskap för att säkerställa att teori och strategier omsätts i praktiken. Det är hela hemligheten till att resultat i praktiken sker.  

 

Känner du/ni igen er? 
Det här är vad våra kunder nämnt när de har kontaktat oss med intresse för NLCs workshop – Affärsutveckling! 

Drivna entreprenörer och företagare som tappat energi och motivation pga diverse motståndsfaktorer, genom åren. Affärsutvecklare och strateger som vill ha en nytändning alternativt ett nytt team som ska skapas. Teamleads eller projektleads i uppstart av nya objekt. Chef & Ledare i olika befattningar inom tillväxt och affärsutveckling som vill ha affärsstrategier att omvandlas till praktiskt resultat. Anbudsarbeten som ej ger frukt, en välbehövlig omstart. Tillväxtbolag som vill växa med lönsamhet och hållbarhet på kort såväl som lång sikt.  

Tid/Omfattning 
Förberedelse TBD 

Workshop ca 2 dagar 

Uppföljning på hemmaplan TBD  

 

Pris 
Beror på önskat paket. Vi startar med ett kostnadsfritt möte där vi ringar in önskat resultat och gör en offert utifrån det.   

Ditt nästa steg 
Ta kontakt med oss via info@nordicleader.se eller +46 73-312 39 70