Acceptans av olikheter, mångfald

En inspirerande föreläsning och workshop i hur man kan gå från oförståelse till förståelse om olikheter i personligheter såväl som kommunikationsstilar.

Ursprung, kultur, arv, miljö och ålder är exempel på sådant som kan skapa olikheter. Genom acceptans av olikheter kan bolag dra nytta av sin mångfald istället för att det blir en belastning. (Kostnadseffektivitet kontra kostnadsbelastning)

Målgrupp
Styrelser, företag, ledningsgrupper i verksamheter, lag i verksamheter.

Upplägg
En kompakt och inspirerande föreläsning/workshop om hur man får olikheter/mångfald att fungera på riktigt, inte bara i teorin. Vi startar samarbetet med en GAP-analys där vi gemensamt bestämmer målsättning med insatsen. Vad är det önskade resultatet?
Därefter skräddarsys och genomförs en föreläsning/workshop, tilldelade hemuppgifter samt uppföljning av dessa.

Syftet
Att skapa vilja bygger broar som ger förutsättning till lyckad mångfald i praktiken. Att få olikheter att fungera kräver förståelse i teorin, att få det att fungera i praktiken kräver träning, påminnelse och upprepningar.
Syftet nås genom;

  • Medvetenhet om vad som skapar olikheter
  • Medvetenhet om bolagets kultur och värdegrund
  • Förståelse i värdegrundsarbete
  • Insikt om kommunikationen och vikten av respekt för olikheter för att uppnå företagsmål
  • Praktiskt kommunikationsarbete för kort- och långsiktiga mål
  • Ledarens ansvar att få olikheter att bli företagets största tillgång
  • Lagets och medarbetarens ansvar att acceptera och respektera sig själv och andra

Känner du/ni igen er?
Det här är vad våra kunder nämnt när de har kontaktat oss med intresse för ”Acceptans av olikheter, mångfald”:
Vi har mycket konflikter i laget
Vi vill optimera lagarbetet
Vi vill skapa harmoni i vår organisation
Vi är en nystartad grupp som vi vill ge rätt förutsättningar
Vi behöver nya verktyg till våra projektlag
Vi vill ha nya verktyg inom säljoptimering
Vi har precis börjat jobba mer internationellt och behöver förståelse i olikheter

Tid/Omfattning
Enligt överenskommelse med kund.

Pris
Offertbaserad

Ditt nästa steg
Välkommen att kontakta oss för ett förutsättningslöst möte eller samtal