Riverty inledde samarbetet med Tina redan 2020, men då under bolagsnamnet Arvato. Hon arbetade i egen regi som arbetsmiljökonsult. Kontakten togs via Linked In och behovet då var att kartlägga bolagets befintliga SAM-material och ta fram en handlingsplan för kommande steg framåt.

När vi i slutet av 2022 hade ett nytt behov var vårt självklara val att anlita Tina igen, som nu jobbar som arbetsmiljökonsult inom företaget Nordic Leadership Centre.  Anledning denna gång var en stundande inspektion från Arbetsmiljöverket och det tillhörande uppföljningsarbetet.

Vi uppfattar Tinas arbete som professionellt, noggrant och systematisk och genom det har vi nu upprättat bra grunddokument för vårt fortsatta arbete. Vi har även kickat igång vår arbetsmiljökommitté igen, samt att vi har en plan för hur vi både kortsiktigt och långsiktigt skall arbeta systematiskt framöver.

Jag rekommenderar NLC och Tina då Tina är dedikerad sin uppgift samt kunnig på sitt område, både teoretiskt och genom sin långa erfarenhet av praktiskt arbete. Vi har haft stor hjälp av att Tina strukturerat upp vårt material, sett till att det finns en röd tråd och att det följer lagkrav såväl som Arbetsmiljöverkets rekommendationer. Tina var ett väldigt bra stöd i samband med inspektionen från Arbetsmiljöverket och hur vi skulle arbeta med att bemöta inspektionsmeddelandet och förbereda återbesöket.

Jag hoppas att Tina fortsatt kommer vara ett viktigt bollplank i företagets arbetsmiljöarbete även efter att jag har lämnat min tjänst i bolaget under våren 2023.

// Riverty – People & Culture Lead – Lena Leffler