Projektresan

Projektresan – Din Partner för Effektivt Projektledarskap

Vill ni ha framgångsrika och lönsamma projekt som skapar god arbetsmiljö?

NLC populära workshop/utbildning/föreläsning om projektresans olika stationer genererar en djup förståelse för hur man med enkelhet driver projekt med framgång. Vi ser till att CSR tre hållbarhetsben – ekonomi, miljö och socialt – inkluderas i projektresan, vilket resulterar i en glad kund, en nöjd ekonom och en motiverad medarbetare. Minskad ”waste” och inkluderande av hela CSR-perspektivet bidrar till ett hållbart och framgångsrikt projektledarskap.

Målgrupp 
Egna företagare, chefer/ledare i projektorganisationer, projektdirektörer eller projektledare tillsatta i nya projekt i uppstartsfasen. Chefer / ledare som vill förstå hur man sätter upp och driver interna utvecklingsprojekt t ex ny affärsidé, ny del av organisationen, interna IT projekt eller övriga organisationsutvecklingsprojekt.

Upplägg 
Projektresan börjar med en grundlig analys av ert nuläge och era mål. Därefter skräddarsyr vi ett förslag på upplägg som ni får granska och ge feedback på. När alla är överens om upplägget, genomför vi workshopen som kombinerar teori med praktiska gruppövningar som förstärker lärandet. Efter workshopen erbjuder NLC fortsatt stöd och uppföljning för att säkerställa att workshopen omvandlas till praktiskt utförande, på hemmaplan. Detta upplägg säkerställer att ni inte bara får teoretisk kunskap utan också praktiska verktyg för att förbättra er projektledning och uppnå hållbara resultat.

 

Syftet 
Syftet med Projektresan är att bidra till drivna, framgångsrika och lönsamma projekt som även främjar en god arbetsmiljö och uppfyller hållbarhetsmålen inom CSR. Workshopen ger deltagarna en djupare förståelse för projektledningens grundläggande principer samt färdigheter för att effektivt planera, genomföra och avsluta projekt. Detta utvecklar teamets kapacitet att fungera som ett ”självspelande piano” i projektgenomförandet.

Projektresan syftar också till att förbättra arbetsklimatet genom att öka förståelsen för individuella roller och ansvar, samt främja bättre kommunikation och samarbete inom teamet. Genom att förhindra dubbelarbete och ineffektiva processer leder Projektresan till ökad lönsamhet och hjälper teamet att arbeta mer strukturerat och planerat. Slutligen skapar Projektresan en kultur av kontinuerlig förbättring och lärande inom organisationen.

 

Känner du/ni igen er? 
Det här är vad våra kunder nämnt när de har kontaktat oss med intresse för NLCs workshop – Projektresan!

Jag får inte behålla personalen i företagets projekt. Mina projektchefer drunknar i det operativa och har inte tid med planering och strategiska frågor. Det är ingen struktur i våra projekt, de är inte lönsamma, det är kaos i arbetslaget och vår kund är mest upprörd. Personalen argumenterar mer än vad de gör. Projektets tidplaner, budget och planer överskrids hela tiden i projekten. Möte och kommunikationsplaner är otroligt komplicerat och dyrt, skapar inget mervärde utan nästan tvärtom, Vi tar in mer och mer folk i projekten för att hinna klart men oredan och arbetsmiljön blir bara sämre och vi kommer gå med minusresultat. Vi ska starta ett nytt projekt och vi vill göra rätt från start. Vi vill bli världsbäst på att driva lönsamma projekt där medarbetare och kunder är glada, vi har en härlig stämning som lockar till sig fler medarbetare och fler nöjda kunder.

Tid/Omfattning 
Förberedelse TBD

Workshop ca 2 dagar

Uppföljning på hemmaplan TBD 

Pris 
Beror på önskat paket. Vi startar med ett kostnadsfritt möte där vi ringar in önskat resultat och gör en offert utifrån det.  

Ditt nästa steg 
Ta kontakt med oss via info@nordicleader.se eller +46 73-312 39 70