Ledarprogram, individ skräddarsydda

Program
Affärsmannaskap

Nordic Leadership Centres skräddarsydda ledarprogram riktar sig både mot väletablerade och nyblivna ledare i stora eller små företag och dess verksamheter.

Våra program är inspirerade av LEAN Ledarskap, vi arbetar genom tre områden; Individ – Lag – Verksamhet.

Genom att öka vår självinsikt och bli medvetna om hur vi fungerar, vad vi vill och hur vi leder oss själva mot våra mål, blir vi bättre som lag- och verksamhetsledare. Det är viktigt att må bra i sitt ledarskap för att kunna leda sitt arbetslag och sin verksamhet på bästa sätt.

Vi vill vara med och skapa ett motiverande ledarskap som bidrar till ett företagsklimat som möjliggör att idéer föds, framförs och också tas tillvara. Vi vill öka medvetenheten för en ökad tro på medarbetarens kompetens och idékraft, på den enskildes förmåga och dess önskan om att vara delaktig i att utveckla och förbättra verksamheten. Detta är motiverande för den enskilde och utvecklande för verksamhetens produktivitet och effektivitet. Metoden förutsätter dock ett ledarskap där ledaren tar ett steg tillbaka och okritiskt frågar, lyssnar och ser – det handlar om ett prestigelöst ledarskap.

Vi vill lära ut medvetenhet om skillnaden mellan chefskap och ledarskap samt när behovet finns för användning av något av dem. Det är viktigt att finna balans mellan Individen, Lagets och Verksamhetens ledarskap.

Programmet skräddarsys efter varje enskild ledare. Vi schemalägger regelbundna möten och mellan dessa möten arbetar ledaren med de uppgifter som identifierats och skapats i programmet.

Kunder om ledarprogrammet »

Kontakt

Låter som något för er?

To the top