Skräddar­sydda programmet för lednings­grupps­utveckling

Program

Nordic Leadership Centre’s skräddarsydda ledningsgrupps­utvecklingsprogram riktar sig både mot stora bolagens ledningsgrupper som behöver gå en utvecklingsrond såväl som små organisationers ledningsgrupper.

Vi börjar med en två timmar lång intervju för att identifiera er ledningsgrupps mognadsgrad samt den ansvariga ledarens önskemål om vad som ska uppnås inom aktuell tidsram. Därefter tas ett skräddarsytt förslag fram utav Nordic Leadership Centre. Vi går igenom förslaget tillsammans med beställaren för att säkerställa att vi ligger i samförstånd. Programmet består utav teori med tillhörande workshop-aktivitet för att samtliga medlemmar ska få omvandla kunskap till praktik. Vi avslutar programmet med en gemensam gap-analys gällande nuläge kontra önskat läge, som ska resultera i en aktivitetsplan för ledningsgrupps­utveckling. Här följer vi sedan upp med mätbara resultat över hur mognadsgraden ökar, under överenskommen tid.

Vi är drar oss inte för att lyfta upp det som finns under ytan med syfte att öka ärligheten, tilliten, öppenheten och förtroendet i den grupp vi arbetar med. Detta för att skapa en motiverad och välsmord grupp, där laget går före jaget. Det är viktigt att vi vågar tycka olika, men att vi samtidigt respekterar varandras olika åsikter utan att gå till personliga angrepp vid meningsskiljaktigheter. Hur får vi våra olikheter att bli lagets största styrka? Svaret får ni av Nordic Leadership Centre.

Nordic Leadership Centre följer upp aktivitetsplanen tillsammans med beställaren och säkerställer att det inte bara blir en rolig aktivitet som inte ger något resultat. Vi levererar mervärde!

Vi arbetar enligt det coachande förhållningssättet för att frigöra och utveckla den fulla potentialen för både laget och dess individer.

Se våra referenser »

Kontakt

Låter som något för er?

To the top