Ledarprogram, grupp skräddarsydda

Program
Ledarprogram

Nordic Leadership Centre skräddarsyr ledarskapsutbildningar till ert företag.

Efter en genomgående nulägesanalys, tillsammans med dig som uppdragsgivare, skapar vi ett programupplägg som bygger på både teori och praktik, utefter de behov och förutsättningar ert företag har. Det är företagets ledare som ska skapa förutsättningar för verksamheten, laget och dess medarbetare. Därför lägger vi vikten på att skräddarsy ett utbildningsprogram baserat på er företagskultur med dess målsättningar.

Det är en investering att utbilda sina ledare och utmaningen är att skapa användbara, djupgående och intuitiva kunskaper som är förankrade i verkligheten, när utbildningen är färdigställd. De utbildningsprogram vi skräddarsyr försäkrar uppdragsgivaren om att de ledarskapsverktyg, metoder och kunskaper, som erhålls genom vår utbildning, kommer till användning i företagets dagliga verksamhet.

Vi anser att en djupgående och anpassad utbildning genererar en högre avkastning, för er investering, än andra metoder. Vi rekommenderar Nordic Leadership Centres skräddarsydda ledarskapskurser, där vi stöttar ledaren att utöva teorier, inom ledarskapsverktygen, i sitt dagliga arbete. Detta gör vi genom vägledning och coaching i verkliga händelser – när det verkligen händer.

Kontakt

Låter som något för er?

To the top