Hållbart och kommunikativt arbetsklimat, kvinnligt nätverkande

Workshop & föreläsning
Kvinnligt nätverk

En inspirerande föreläsning och workshop för Kvinnligt Nätverk i hur man skapar, underhåller och förbättrar kommunikationen på arbetsplatsen oavsett om det gäller kön, rang eller annan tillhörighet.

Eftersom Therése vet att kvinnor kan, vill hon även att hennes medsystrar skall ha de bästa möjliga förutsättningarna för att var till nytta på arbetsmarknaden. Att med viljan bygga broar, det är lyckad mångfald i praktiken.

Föreläsningen tar fasta på Theréses egna erfarenheter och utmaningar som klättrande karriärkvinna, vilka har format henne till den hon är. Therése vill att motgångar och tuffa resor skall vara lärande och utvecklade händelser som i slutändan gör dig till en starkare person. Eller som hon själv säger:

”Den bästa utsikten kommer efter att man har bestigit det högsta berget”

Efter föreläsningen och den tillhörande workshopen kommer åhörarna ha ökad förståelse för hur vi bäst skapar ett hållbart och kommunikativt arbetsklimat där det är kul att gå till jobbet.

Vad säger deltagare »

Kontakt

Låter som något för er?

To the top